Fakta

Sted:
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studiepoeng:
120
Søknadsfrist: 1. februar

Informasjon er oppdatert av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

9. februar 2023.

Om studiet

Studiet er toårig og lokalisert i Oslo. Undervisningen er på engelsk.

 

Har du en bachelorgrad eller tilsvarende innen landskapsarkitektur? Dette studiet er for deg som interesserer deg for urbanisme og det offentlige rom. Utdanningen gir deg mulighet til å jobbe i grenselandet mellom landskapsarkitektur og arkitektur i et arbeidsmarked i sterk vekst.

Studentene lærer å forme fremtidens parker, nabolag, byområder og utearealer med omsorg og ansvar. På AHO har vi en fremtidsrettet holdning til landskapsarkitektur som er basert på forskning og undersøkelser av hvordan vi kan forbedre og ivareta landskapet på best mulig måte.

Studiet legger vekt på design og hvordan du som landskapsarkitekt kan forme omgivelser som både er innovative sosialt, kulturelt og visuelt. Etter avlagt diplom skal studentene forstå samfunnsutviklingens betydning for blant annet urbant design, byutvikling, by- og regionplanlegging, urban økologi, vann og tilrettelegging, media- og teknologipraksis, mapping og landskapshistorie- og teori.

Studiets oppbygging

I første semester rettes oppmerksomheten mot utviklingsområder og mot Oslo-regionen. Andre semester utforsker landskapets potensiale til å strukturere urbanisering og urbanisering på et territorie-nivå, også utenfor Norge. Tredje semester får studentene mulighet for å spesialisere seg og velge ulike kurs fra tre øvrige instituttene; arkitektur, formteori og historie og design. Fjerde semester er viet diplomprosjektet.

Opptakskrav

Studenter som har fullført bachelorgrad i landskapsarkitektur eller som har annen relevant universitetsutdannelse .

Alle utdanninger innen