Fakta

Sted:
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Studietype:
Forskerutdanning/PhD

Informasjon er oppdatert av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

14. mars 2022.

Om studiet

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tilbyr doktorgradsutdanning innen arkitektur, urbanisme, industridesign og landskapsarkitektur. De fire fagområdene har noe ulik innretning.

Som doktorand er du ansatt ved skolen og du mottar lønn under utdanningen. Studenter med fullfinansiering fra eksterne høyskoler kan også søke om opptak.

Forskerutdanningen ved AHO skal kvalifisere for tilsetting i vitenskapelige stillinger og for annet arbeid hvor det stilles høye krav til kompetanse i de disipliner utdannelsen omfatter.

Doktorgradsutdanningen er internasjonalt orientert, all undervisning foregår på engelsk og har en fast struktur. AHO har en egen forskerskole som alle ph.d.-studenter må gjennomføre.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til ph.d.-programmet, må søkeren ha mastergrad eller tilsvarende utdanning. Tidligere erfaring fra forskning gjennom post-graduate Masters utdanning eller prosjekterfaring blir verdsatt. Les mer om opptakskravene her.

Alle utdanninger innen