Ph.d-programmet favoritt ikon

Universitet og høgskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tilbyr doktorgradsutdanning innen arkitektur, urbanisme, industridesign og andre relevante praktisk-estetiske fag.

Studienivå

Forskerutdanning/PhD

Semester

6

Om studiet

Som doktorand er du ansatt ved skolen og du mottar lønn under utdanningen.

Doktorgradsstudiene finansieres enten gjennom skolens stipendiatstillinger eller ved ekstern finansiering, hovedsakelig fra Norges forskningsråd. AHO tar også opp doktorander med fullfinasiering fra eksterne høgskoler.

Forskerutdanningen ved AHO skal kvalifisere for tilsetting i vitenskapelige stillinger og for annet arbeid hvor det stilles høye krav til kompetanse i de disipliner utdannelsen omfatter.

Doktorgradsutdanningen er internasjonalt innrettet, og det er mulig å ta deler av studiet i utlandet.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til ph.d.-programmet, må søkeren ha mastergrad eller tilsvarende utdanning. Tidligere erfaring fra forskning gjennom post-graduate Masters utdanning eller prosjekterfaring blir verdsatt. Les mer om opptakskravene her.

Tilbys ved:

  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Lignende utdanninger