Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Kristiania

22. september 2022.

Om studiet

Norges eneste rene bachelorgrad i interiørarkitektur. På Bachelor i interiørarkitektur lærer du å planlegge og gjennomføre interiørprosjekter for offentlige og private bedrifter, samt private kunder.

Interiørarkitektur handler om å omsette kunnskap om arkitektur og funksjon til estetiske og brukertilpassede løsninger for menneskene som skal jobbe, leke eller bo i bygningene. Hos oss vil du få solid fagkunnskap og kunnskap om de metodene og kreative prosesser du trenger for å planlegge og gjennomføre bærekraftige interiørprosjekter for offentlige og private bedrifter, i tillegg til private kunder.

Er du opptatt av bærekraftig design og interiørarkitektur, samt teoriene som ligger bak, er dette studiet for deg. Vår kjennskap til markedet og bransjen har vist at kunnskap om og erfaring med hvordan interiørprosjekter gjennomføres, er stadig mer ettertraktet.

Med en bachelor i interiørarkitektur skal du bli en reflektert utøver av faget, med gode grunnholdninger til miljø og universell utforming, samt høy grad av etisk bevissthet og samfunnsansvar.

Bransjekontakt og bredde

Interiørarkitektur er et fagfelt i stadig utvikling, man blir aldri utlært. I tillegg til kreative prosesser og teknikker er det viktig at du blir gode på research og god til å tilegne deg kunnskap om eget og tilstøtende fagområder. I løpet av tre studieår får du, i tillegg til interiørfagene, også kompetanse innenfor fag som prosjektledelse og markedsføring.

Vår fagstab har tett kontakt med næringen, og vår bachelorgrad i interiørarkitektur er anerkjent i bransjen. Både gjennom undervisning, og som sensorer på eksamener, møter våre studenter eksterne yrkesaktive fagpersoner gjennom hele studiet. Praksisperioden er en viktig del av bachelorgraden hvor studenter både tilegner seg reell yrkeserfaring, får viste frem sitt talent og bygge nettverk. Hvert år hospiterer flere av våre dyktige avgangsstudenter hos de store kontorene i Oslo.

Undervisningsopplegg

Forelesere med praktisk erfaring

Undervisningen er variert og består av forelesninger, workshops, gruppeoppgaver, befaringer, seminarer og veiledning.

En fordel ved studiet er det tette samarbeidet med bransjen du skal inn i. Våre lærere og forelesere har mange års arbeidserfaring som interiørarkitekter, og er fremdeles engasjert i egne prosjekter utenom undervisningen. De har tett dialog med bransjen og bransjeorganisasjonene, og holder seg dermed oppdatert og bidrar til utviklingen av fagområdet.

Praksisplass, fordypning eller et semester i utlandet

I femte semester kan du velge spesialisering og fordypning innen blant annet bærekraftig arkitektur. I dette semesteret har du også mulighet til å søke om praksisplass hos en av våre samarbeidsbedrifter eller ta et utvekslingssemester på et utenlandsk universitet forutsatt at du tilfredsstiller gjeldende krav.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Læringsutbytte

I løpet av de tre årene hos oss vil du blant annet tilegne deg kunnskap om belysning, ergonomi, akustikk, bærekraft, konstruksjoner, farger, materialer og universell utforming. Etter endt utdanning vil du ha kompetanse og erfaring i å oversette kunders ønsker og behov til profesjonelle estetiske romløsninger som gir god funksjon og fine opplevelser.

Teori og praktisk arbeid

Hos oss får du det du den faglige teoretisk tyngden du trenger for å ha gjennomslagskraft og kunne argumentere godt for de kreative løsningene du presenterer til en oppdragsgiver.

Gjennom workshops, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver du får jobbet praktisk med fiktive og reelle kundeoppdrag fra offentlige og private bedrifter, så vel som for private kunder.

En stor del av det praktiske arbeidet handler om å gjennomføre prosjekter sammen med andre, enten vedkommende er en kunde, selger, håndverker, kollega eller en bruker. Du vil få opplæring i verktøyene du trenger for å omsette ideer til salgbare visualiseringer og tekniske tegninger.

Karrieremuligheter

En bachelor i interiørarkitektur gir deg en praktisk og teoretisk utdanning innen fagområdet interiørarkitektur. Din spesialkompetanse vil være bærekraftig design, universell utforming, kreative metoder og prosjektstyring. På grunnlag av dette kan man søke jobb på interiørarkitekt- og arkitektkontorer og andre steder der denne kompetansen er etterspurt. Noen kontorer foretrekker ansatte med masterkompetanse.

Ønsker du å studere videre kan du søke på masterstudier både i Norge og i utlandet.

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Italia

  • NABA, Milano

Australia

  • RMIT, Melbourne

England

  • Chelsea College of Arts, University of the Arts, London