Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Nivå

Profesjonsstudium

Studiepoeng

330

Semester

11

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

ARKA

Poenggrenser 2021

  • 113.50 (primær)
  • 130.10 (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

189030

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Master i arkitektur er et gjennomgående studium som går over 5,5 år (11 semestre) og omfatter 330 studiepoeng.

Masterutdanningen i arkitektur er et gjennomgående studium som går over 5,5 år (11 semestre) og omfatter 330 studiepoeng.

Undervisningen er studiobasert. Forståelse av arkitektur bygges opp gjennom prosjekteringsarbeid der tett dialog mellom student og lærer ved tegnebordet og gjennomgåelse i plenum utgjør de viktigste læringsarenaene. Studiet legger vekt på originalitet, kritisk tenkning, høyt håndverksnivå og formidlingsevne. Programmet har flere fokusområder som representerer ulike faglige ståsteder. Disse spenner fra den konkrete arkitektoniske utførelsen, byens kompleksitet og utviklingsrom og teoriens kritiske stillingstagen til den eksisterende bygningsmassens iboende verdi.

Arkitekturprogrammet er internasjonalt anerkjent, og AHO er en ettertraktet samarbeidspartner blant de verdensledende lærestedene. "Oslo-skolen" representerer en tydelig og etablert tilnærming til arkitekturfaget som kobler respekten for bygningskulturen sammen med en åpenhet for fremtidens utfordringer.

Opptakskrav

Opptakskrav til AHO er Generell studiekompetanse og opptaksprøver. Første del av opptaksprøvene, opptaksprøve 1, er en hjemmeoppgave med digital innlevering. Denne oppgaven offentligjøres i slutten av mars/tidlig april. Om du går videre vil du bli innkalt til opptaksprøve 2 som foregår på AHO i midten av juni.

Det er poengene fra opptaksprøve 2 og dine karakterpoeng som blir summen du konkurrerer med. Poengene fra opptaksprøvene teller 2/3. Maks oppnåelig poengsum på opptaksprøve 2 er 120 poeng.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i arkitektur

Alle utdanninger innen