Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Nivå

Profesjonsstudium

Studiepoeng

330

Semester

11

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

ARKA

Poenggrenser 2021

  • 113.50 (primær)
  • 130.10 (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

189030

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Master i arkitektur er et gjennomgående studium som går over 5,5 år (11 semestre) og omfatter 330 studiepoeng.

Masterutdanningen i arkitektur er et gjennomgående studium som går over 5,5 år (11 semestre) og omfatter 330 studiepoeng.

Undervisningen er studiobasert. Forståelse av arkitektur bygges opp gjennom prosjekteringsarbeid der tett dialog mellom student og lærer ved tegnebordet og gjennomgåelse i plenum utgjør de viktigste læringsarenaene. Studiet legger vekt på originalitet, kritisk tenkning, høyt håndverksnivå og formidlingsevne. Programmet har flere fokusområder som representerer ulike faglige ståsteder. Disse spenner fra den konkrete arkitektoniske utførelsen, byens kompleksitet og utviklingsrom og teoriens kritiske stillingstagen til den eksisterende bygningsmassens iboende verdi.

Arkitekturprogrammet er internasjonalt anerkjent, og AHO er en ettertraktet samarbeidspartner blant de verdensledende lærestedene. "Oslo-skolen" representerer en tydelig og etablert tilnærming til arkitekturfaget som kobler respekten for bygningskulturen sammen med en åpenhet for fremtidens utfordringer.

Opptakskrav

For å få tilbud om opptak til Master i arkitektur (5,5 år) må man ha oppnådd generell studiekompetanse og gjennomføre opptaksprøven.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i arkitektur

Alle utdanninger innen