Fakta

Sted:
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Studietype:
Profesjonsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
330
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: ARKA
Poenggrenser 2023:
  • 144.30 (primær)
  • 149.60 (ordinær)
Studieplasser: 60
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 189030

Informasjon er oppdatert av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

14. mars 2022.

Om studiet

Master i arkitektur er et gjennomgående studium som går over 5,5 år (11 semestre) og omfatter 330 studiepoeng.

Masterutdanningen i arkitektur er et gjennomgående studium som går over 5,5 år (11 semestre) og omfatter 330 studiepoeng.

Undervisningen er studiobasert. Forståelse av arkitektur bygges opp gjennom prosjekteringsarbeid der tett dialog mellom student og lærer ved tegnebordet og gjennomgåelse i plenum utgjør de viktigste læringsarenaene. Studiet legger vekt på originalitet, kritisk tenkning, høyt håndverksnivå og formidlingsevne. Programmet har flere fokusområder som representerer ulike faglige ståsteder. Disse spenner fra den konkrete arkitektoniske utførelsen, byens kompleksitet og utviklingsrom og teoriens kritiske stillingstagen til den eksisterende bygningsmassens iboende verdi.

Arkitekturprogrammet er internasjonalt anerkjent, og AHO er en ettertraktet samarbeidspartner blant de verdensledende lærestedene. "Oslo-skolen" representerer en tydelig og etablert tilnærming til arkitekturfaget som kobler respekten for bygningskulturen sammen med en åpenhet for fremtidens utfordringer.

Opptakskrav

For å få tilbud om opptak til Master i arkitektur (5,5 år) må man ha oppnådd generell studiekompetanse og gjennomføre opptaksprøven.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i arkitektur

Alle utdanninger innen