Kvalitetssikret av Norges e-sportforbund 01. mars 2022

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.

Arbeidsoppgaver

E-sport står for elektronisk sport. E-sport er en samlebetegnelse på den organiserte delen av den elektroniske konkurransebaserte spillingen, og kan foregå på datamaskiner, spillkonsoller, eller mobil. Den uorganiserte spillingen kalles gjerne gaming. Les også om idrettsutøver.

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i organisert form. En e-sportsutøver kan delta i ligaer og turneringer.

E-sport består stort sett av videospill-konkurranser med flere spillere, ofte på lag, som konkurrerer mot hverandre. For å utvikle seg som spiller, er det vanlig å legge ned mye tid både gjennom individuelle og lagmessige treninger. I tillegg er det vanlig å gjennomføre og teste ut nye taktikker i treningskamper. Som e-sportsutøver kan du spille i flere ulike videospillsjangre, og de fleste er online multiplayer-spill. E-sport har også flere regler og rammer du som utøver må holde deg innenfor.

Vanlige arbeidsoppgaver for e-sportsutøver:

  • individuelle- og lagtreninger
  • fysiske møter med lagkamerater, gjerne med teambuilding og trening
  • møte sponsorer
  • delta på arrangementer med sponsorer
  • delta på turneringer
  • fokus på fysisk trening, kosthold og søvn
  • analysere demoer og egen prestasjon

For å lykkes som e-sportsutøver, kreves det mye trening og talent. Mange e-sportsutøvere velger å streame i tillegg for å bygge fanbase. 

Per i dag er det svært få nordmenn som lever av å være profesjonell e-sportsutøver. E-sport har vært stort i Asia og USA i flere tiår, og har de siste årene også vokst i Europa og Norge. 

I Norge er Telialigaen den største kontinuerlige begivenheten for e-sport. De store internasjonale, profesjonelle turneringene følges gjerne av flere millioner seere rundt om i verden.

Hvor jobber e-sportsutøvere ?

Profesjonelle e-sportsutøvere er gjerne ansatt i eller tilhører en e-sportsorganisasjon eller idrettsklubb. Utøvere innen individuelle e-sportsgrener trener og konkurrerer enten alene eller sammen med medlemmer fra sin egen klubb, i samarbeid med andre klubber eller med motstandere over nett.

Utøvere innen lagidrett er gjerne mer knyttet til sin klubb i det daglige arbeidet, men også dette kan foregå over nett. Organiseringen av utøvere i klubber kan variere mye fra e-sportsgren til e-sportsgren. 

Intervjuer

Marita Siljan Sørensen er e-sportutøver. Hun står i en lagtrøye, har hendene bak ryggen og ser vennlig i kameraet. Hun har langt brunt hår.

E-sportsutøver

Marita Siljan Sørensen

Marita Siljan Sørensen satset fullt på en karriere som e-sportsutøver, og lyktes. Alt handler om hvorvidt du kan gi gode resultater eller ikke, forteller hun.

Viktige egenskaper

Som e-sportsutøver bør du ha god koordinasjon, reaksjonsevne og være flink til å tenke strategisk og taktisk. Det er også viktig å ha gode kommunikasjonsevner for å koordinere lagbevegelser. Du bør være flink til å kunne konsentrere deg over lang tid. Du bør ha gode analytiske ferdigheter, for å bedømme egne og lagets prestasjoner. Selvdisiplin er også en viktig egenskap å ha slik at du opprettholder en strukturert treningshverdag.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Det er ingen formelle utdanningskrav for å bli e-sportsutøver. Du kan studere e-sport på universitetsnivå og noen folkehøgskoler tilbyr linjer innen e-sport. Flere videregående skoler tilbyr e-sport som et programfag i medier og kommunikasjon, idrettsfag eller studiespesialisering. Det er opp til skolen hvilke programfag som tilbys.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med e-sportsutøvere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk, musikalitet og uthald. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Fotballspillere på banen

Fotballspelar

Som profesjonell fotballspelar er du tilsett i ein klubb, og arbeider som fotballspelar på heiltid.
En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotballtrenar

Profesjonelle fotballtrenarar arbeider med å utvikle fotballspelarar og fotballag.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.
Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokon gangar føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Idrettskonsulent i snølek.

Idrettskonsulent

Ein idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.
Friidrettsutøvar løper på bane

Idrettsutøvar

Ein profesjonell idrettsutøvar lever av å trene og delta i konkurransar. Ofte har du mykje kontakt med sponsorar og andre samarbeidspartnarar.