En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.
Yrkesskildring

Fotballtrenar

favoritt ikon

Profesjonelle fotballtrenarar arbeider med å utvikle fotballspelarar og fotballag.

Dei aller fleste fotballtrenarar er ikkje profesjonelle, men både i Norge og mange andre land finst det etter kvart ei relativt stor gruppe som arbeider som fotballtrenarar på heiltid og får løn for det.

Dei fleste av desse jobbar innan klubbdrift/administrasjon og spelarutvikling. Resten er trenarar for fotballag der hovudansvaret deira er å utvikle enkeltspelarar og fotballaget som heilskap. 

Dei aller fleste profesjonelle fotballtrenarar her i landet jobbar innan dei tre øvste divisjonane på herresida, i toppdivisjonen på kvinnesida og med dei ulike landslaga i regi av Norges Fotballforbund.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein fotballtrenar:

  • førebuing, gjennomføring og evaluering av trening og kampar
  • observere motstandarlag
  • Sjå etter fotballspelarar som er aktuelle for eige lag
  • Oppfølging av spelargruppa, støtteapparatet, samarbeidspartnarar, media og samarbeidsklubbar
  • Lage veke-, månads- og årsplanar for fotballaget

Arbeidsoppgåvene kan variere, og mange fotballtrenarar er underlagd ein hovudtrenar. Ofte er ein spesialisert innan eit felt, og arbeider til dømes som keepertrenar, defensiv trenar eller offensiv trenar.

I mange klubbar finst det også eigne spelarutviklarar som har ansvar for dei yngre spelarane i klubben. Som fotballtrenar må du vere førebudd på å jobbe på både dag-, kveldstid og i helger. Det er samstundes viktig at profesjonelle fotballtrenarar er villige til å flytte på seg for å få jobb, etter som dei fleste arbeidskontraktar berre varer i to eller tre år. 

Ein profesjonell fotballtrenar bør bruke tid på å oppdatere og utdanne seg jamleg, sidan fotballen stadig utviklar seg som sport. 

Sjå også idrettstrenar.


 

Kvar arbeider fotballtrenarar?

Som fotballtrenar jobbar du i ein fotballklubb eller eit idrettslag.

Personlege eigenskapar

Som fotballtrenar bør du ha pedagogiske evner og evne til å inspirere andre. Du må ha leiareigenskapar, klare å sette mål for arbeidet du gjer og kunne kommunisere godt med spelarar, støtteapparat, sponsorar og media.

Utdanning

Det er ikkje ei spesiell utdanning som kvalifiserer til å bli fotballtrenar. Mange profesjonelle fotballtrenarar har ein pedagogisk utdanning retta mot idrett og trenarrolla, gjerne ein bachelor eller ein mastergrad i idrettsvitskap. 

For å vere topptrenar i Noreg må du ha trenarlisens (er). Hovudtrenarar i elitedivisjonen og trenere på alle NFFs landslag må vere utdanna som UEFA Pro-lisens trenere. Hovudtrenarar i 1. divisjon eller toppserien for kvinner må vere utdanna som UEFA A-lisens trenere.

 

 

 

Hva er de vanligste utdanningene for fotballtrenarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Trener eller idrettsdommer
Heltid
Alle sektorer
1 966 personer
478 personer
1 488 personer
Ca 247 kr
Ca 219 kr
Ca 253 kr
40 000 kr
35 510 kr
41 000 kr
480 000 kr
426 120 kr
492 000 kr
Ca 247 kr
Ca 219 kr
Ca 253 kr
40 000 kr
35 510 kr
41 000 kr
480 000 kr
426 120 kr
492 000 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 267 kr
41 860 kr
37 330 kr
43 320 kr
502 320 kr
447 960 kr
519 840 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 267 kr
41 890 kr
37 370 kr
43 340 kr
502 680 kr
448 440 kr
520 080 kr
Trener eller idrettsdommer
Deltid
Alle sektorer
4 853 personer
2 450 personer
2 403 personer
Ca 247 kr
Ca 237 kr
Ca 251 kr
40 000 kr
38 390 kr
40 590 kr
480 000 kr
460 680 kr
487 080 kr
Ca 247 kr
Ca 237 kr
Ca 251 kr
40 000 kr
38 390 kr
40 590 kr
480 000 kr
460 680 kr
487 080 kr
Ca 258 kr
Ca 248 kr
Ca 265 kr
41 820 kr
40 230 kr
42 880 kr
501 840 kr
482 760 kr
514 560 kr
Ca 258 kr
Ca 248 kr
Ca 265 kr
41 840 kr
40 260 kr
42 900 kr
502 080 kr
483 120 kr
514 800 kr
Trener eller idrettsdommer
Heltid
Privat
1 945 personer
465 personer
1 480 personer
Ca 247 kr
Ca 217 kr
Ca 253 kr
40 000 kr
35 160 kr
41 000 kr
480 000 kr
421 920 kr
492 000 kr
Ca 247 kr
Ca 217 kr
Ca 253 kr
40 000 kr
35 160 kr
41 000 kr
480 000 kr
421 920 kr
492 000 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 267 kr
41 850 kr
37 200 kr
43 320 kr
502 200 kr
446 400 kr
519 840 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 267 kr
41 880 kr
37 240 kr
43 340 kr
502 560 kr
446 880 kr
520 080 kr
Trener eller idrettsdommer
Deltid
Privat
4 847 personer
2 447 personer
2 400 personer
Ca 247 kr
Ca 236 kr
Ca 251 kr
40 000 kr
38 300 kr
40 590 kr
480 000 kr
459 600 kr
487 080 kr
Ca 247 kr
Ca 236 kr
Ca 251 kr
40 000 kr
38 300 kr
40 590 kr
480 000 kr
459 600 kr
487 080 kr
Ca 258 kr
Ca 248 kr
Ca 265 kr
41 820 kr
40 230 kr
42 880 kr
501 840 kr
482 760 kr
514 560 kr
Ca 258 kr
Ca 248 kr
Ca 265 kr
41 840 kr
40 260 kr
42 900 kr
502 080 kr
483 120 kr
514 800 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk og musikalitet. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.

Idrettskonsulent i snølek.

Idretts­konsulent

Ein idretts­konsulent legg til rette for idrett og fysiske aktivitetar i samfunnet.

Friidrettsutøvar løper på bane

Idrettsutøvar

Ein profesjonell idrettsutøvar lever av å trene og delta i konkurransar. Ofte har du mykje kontakt med sponsorar og andre samarbeidspartnarar.

Fotballspillere på banen

Fotballspelar

Som profesjonell fotballspelar er du tilsett i ein klubb, og arbeider som fotballspelar på heiltid.

Fotballdommer holder opp et flagg i en fotballkamp.

Fotballdommer

Som fotballdommer sørger du for at fotballkamper gjennomføres i henhold til regelverket.

Driftsoperatør idrettsanlegg sliper skøyter.

Drifts­operatør i idrettsanlegg

En drifts­operatør har mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til driften av et idrettsanlegg.

E-sportsutøvere på turnering.

E-sport­utøver

Som e-sports­utøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.

Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.

En ishockeydommer dropper pucken mellom to spillere.

Sportsdommer

Som sportsdommer ser du til at idrettskamper og konkurranser gjennomføres etter regelverket.

Personlig trener instruerer klient

Personlig trener

Som personlig trener hjelper og motiverer du mennesker til å nå treningsmålene sine.