En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.
Yrkesskildring

Fotballtrenar

favoritt ikon

Profesjonelle fotballtrenarar arbeider med å utvikle fotballspelarar og fotballag.

Dei aller fleste fotballtrenarar er ikkje profesjonelle, men både i Norge og mange andre land finst det etter kvart ei relativt stor gruppe som arbeider som fotballtrenarar på heiltid og får løn for det.

Dei fleste av desse jobbar innan klubbdrift/administrasjon og spelarutvikling. Resten er trenarar for fotballag der hovudansvaret deira er å utvikle enkeltspelarar og fotballaget som heilskap. 

Dei aller fleste profesjonelle fotballtrenarar her i landet jobbar innan dei tre øvste divisjonane på herresida, i toppdivisjonen på kvinnesida og med dei ulike landslaga i regi av Norges Fotballforbund.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein fotballtrenar:

  • førebuing, gjennomføring og evaluering av trening og kampar
  • observere motstandarlag
  • Sjå etter fotballspelarar som er aktuelle for eige lag
  • Oppfølging av spelargruppa, støtteapparatet, samarbeidspartnarar, media og samarbeidsklubbar
  • Lage veke-, månads- og årsplanar for fotballaget

Arbeidsoppgåvene kan variere, og mange fotballtrenarar er underlagd ein hovudtrenar. Ofte er ein spesialisert innan eit felt, og arbeider til dømes som keepertrenar, defensiv trenar eller offensiv trenar.

I mange klubbar finst det også eigne spelarutviklarar som har ansvar for dei yngre spelarane i klubben. Som fotballtrenar må du vere førebudd på å jobbe på både dag-, kveldstid og i helger. Det er samstundes viktig at profesjonelle fotballtrenarar er villige til å flytte på seg for å få jobb, etter som dei fleste arbeidskontraktar berre varer i to eller tre år. 

Ein profesjonell fotballtrenar bør bruke tid på å oppdatere og utdanne seg jamleg, sidan fotballen stadig utviklar seg som sport. 

Sjå også idrettstrenar.


 

Kvar arbeider fotballtrenarar?

Som fotballtrenar jobbar du i ein fotballklubb eller eit idrettslag.

Personlege eigenskapar

Som fotballtrenar bør du ha pedagogiske evner og evne til å inspirere andre. Du må ha leiareigenskapar, klare å sette mål for arbeidet du gjer og kunne kommunisere godt med spelarar, støtteapparat, sponsorar og media.

Utdanning

Det er ikkje ei spesiell utdanning som kvalifiserer til å bli fotballtrenar. Mange profesjonelle fotballtrenarar har ein pedagogisk utdanning retta mot idrett og trenarrolla, gjerne ein bachelor eller ein mastergrad i idrettsvitskap. 

For å vere topptrenar i Noreg må du ha trenarlisens (er). Hovudtrenarar i elitedivisjonen og trenere på alle NFFs landslag må vere utdanna som UEFA Pro-lisens trenere. Hovudtrenarar i 1. divisjon eller toppserien for kvinner må vere utdanna som UEFA A-lisens trenere.

 

 

 

Hva er de vanligste utdanningene for fotballtrenarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Trener eller idrettsdommer
Deltid
Alle sektorer
4 595 personer
2 339 personer
2 256 personer
Ca 237 kr
Ca 223 kr
Ca 245 kr
38 420 kr
36 090 kr
39 610 kr
461 040 kr
433 080 kr
475 320 kr
Ca 237 kr
Ca 223 kr
Ca 245 kr
38 420 kr
36 090 kr
39 610 kr
461 040 kr
433 080 kr
475 320 kr
Ca 251 kr
Ca 237 kr
Ca 261 kr
40 630 kr
38 410 kr
42 210 kr
487 560 kr
460 920 kr
506 520 kr
Ca 251 kr
Ca 237 kr
Ca 261 kr
40 660 kr
38 430 kr
42 240 kr
487 920 kr
461 160 kr
506 880 kr
Trener eller idrettsdommer
Heltid
Alle sektorer
1 791 personer
400 personer
1 391 personer
Ca 244 kr
Ca 223 kr
Ca 249 kr
39 590 kr
36 090 kr
40 310 kr
475 080 kr
433 080 kr
483 720 kr
Ca 244 kr
Ca 223 kr
Ca 249 kr
39 590 kr
36 090 kr
40 310 kr
475 080 kr
433 080 kr
483 720 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 266 kr
41 750 kr
37 310 kr
43 030 kr
501 000 kr
447 720 kr
516 360 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 266 kr
41 790 kr
37 410 kr
43 060 kr
501 480 kr
448 920 kr
516 720 kr
Trener eller idrettsdommer
Privat
6 359 personer
2 721 personer
3 638 personer
Ca 241 kr
Ca 223 kr
Ca 247 kr
39 050 kr
36 080 kr
40 000 kr
468 600 kr
432 960 kr
480 000 kr
Ca 241 kr
Ca 223 kr
Ca 247 kr
39 050 kr
36 080 kr
40 000 kr
468 600 kr
432 960 kr
480 000 kr
Ca 255 kr
Ca 234 kr
Ca 264 kr
41 320 kr
37 840 kr
42 770 kr
495 840 kr
454 080 kr
513 240 kr
Ca 255 kr
Ca 234 kr
Ca 264 kr
41 360 kr
37 900 kr
42 800 kr
496 320 kr
454 800 kr
513 600 kr
Trener eller idrettsdommer
Deltid
Privat
4 588 personer
2 334 personer
2 254 personer
Ca 237 kr
Ca 223 kr
Ca 245 kr
38 430 kr
36 130 kr
39 610 kr
461 160 kr
433 560 kr
475 320 kr
Ca 237 kr
Ca 223 kr
Ca 245 kr
38 430 kr
36 130 kr
39 610 kr
461 160 kr
433 560 kr
475 320 kr
Ca 251 kr
Ca 237 kr
Ca 261 kr
40 620 kr
38 380 kr
42 220 kr
487 440 kr
460 560 kr
506 640 kr
Ca 251 kr
Ca 237 kr
Ca 261 kr
40 650 kr
38 400 kr
42 250 kr
487 800 kr
460 800 kr
507 000 kr
Trener eller idrettsdommer
Heltid
Privat
1 771 personer
387 personer
1 384 personer
Ca 244 kr
Ca 222 kr
Ca 249 kr
39 580 kr
36 020 kr
40 300 kr
474 960 kr
432 240 kr
483 600 kr
Ca 244 kr
Ca 222 kr
Ca 249 kr
39 580 kr
36 020 kr
40 300 kr
474 960 kr
432 240 kr
483 600 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 266 kr
41 760 kr
37 190 kr
43 040 kr
501 120 kr
446 280 kr
516 480 kr
Ca 258 kr
Ca 230 kr
Ca 266 kr
41 800 kr
37 290 kr
43 070 kr
501 600 kr
447 480 kr
516 840 kr
Trener eller idrettsdommer
Alle sektorer
6 386 personer
2 739 personer
3 647 personer
Ca 241 kr
Ca 223 kr
Ca 247 kr
39 100 kr
36 090 kr
40 000 kr
469 200 kr
433 080 kr
480 000 kr
Ca 241 kr
Ca 223 kr
Ca 247 kr
39 100 kr
36 090 kr
40 000 kr
469 200 kr
433 080 kr
480 000 kr
Ca 255 kr
Ca 234 kr
Ca 264 kr
41 320 kr
37 900 kr
42 770 kr
495 840 kr
454 800 kr
513 240 kr
Ca 255 kr
Ca 234 kr
Ca 264 kr
41 360 kr
37 960 kr
42 800 kr
496 320 kr
455 520 kr
513 600 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærar­utdanninga, barneverns­utdanninga eller som eige fag på universitetet.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkt er ein lærar som arbeidar med barn, unge og vaksne i skolen.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skape eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.

Førsteamanuensis i arbeid

Første­amanuensis

Ein første­amanuensis har svært høg kompetanse innanfor fagfeltet sitt, og jobbar med undervising og forsking ved universitet og høgskolar.

Fotballspillere på banen

Fotballspelar

Som profesjonell fotballspelar er du tilsett i ein klubb, og arbeider som fotballspelar på heiltid.

Logoped hjelper mann.

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.