× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Elektro

favoritt ikon

Fagskole

Fagretningen Elektro skal gi studenten kompetanse til å planlegge, gjenomføre og kvalitetssikre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor elektronikkproduksjon, automatiserte systemer i industri og bygg eller elkraftssystemer.

Gjennom utdanningen får innføring i kommunikasjon og bruk av digitale verktøy. Du lærer også å beherske moderne databaserte systemer og verktøy for å styre økonomi og administrasjon. 

Utdanningene er i tråd med de krav myndighetene setter til enhver tid, både når det gjelder vurdering av teknisk kvalitet, HMS og økonomi knyttet til elektroteknisk virksomhet.

Fagretningen omfatter fordypningene:

 • Automatisering
 • Elektronikk
 • Elkraft

Varighet

To år på heltid. Deltidstilbud og nettbaserte tilbud kan tilbys over to, tre, eller fire år.

Opptakskrav

Fullført og bestått fagbrev/ svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Elektro › Fagskoleutdanning, elektrofag, automasjon, toårig (555117)
 • ... › Elektro › Fagskoleutdanning, elektrofag, elkraft, toårig (555118)
 • ... › Elektro › Fagskoleutdanning, elektronikk, toårig (555119)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Automatisering, nettbasert Fagskole Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, deltid Fagskole Fagskolen i Vestfold og Telemark, Horten Lokalt opptak Lokalt opptak
Elkraft, deltid Fagskole Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Automatisering, heltid Fagskole Fagskolen Tinius Olsen Lokalt opptak Lokalt opptak
Elkraft, nettbasert Fagskole Fagskolen Tinius Olsen Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronikk, heltid Fagskole Fagskolen i Vestfold og Telemark, Horten Lokalt opptak Lokalt opptak
Elkraft, heltid Fagskole Fagskolen Tinius Olsen Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Utdanningens navn Studiet tilbys ved
Automatisering, heltid
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes
 • Trondheim Fagskole
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Rogaland, avd. Kalhammaren
 • Fagskolen Vestfold og Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde
Automatisering, nettbasert
 • Fagskolen i Hordaland, avd. Nordnes
 • Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik
 • Fagskolen Vestfold og Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane, avd. Førde
 • Fagskolen Rogaland, avd. Kalhammaren
 • Fagskolen i Agder, Campus Grimstad
Elkraft, heltid
 • Fagskolen Tinius Olsen
Elkraft, nettbasert
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskolen i Agder, Campus Grimstad
Elkraft, deltid
 • Chr. Thams fagskole
 • Fagskolen i Agder, Campus Kristiansand
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark, Horten
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Oslo
 • Fagskolen Rogaland, avd. Kalhammaren
Elektronikk, heltid
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark, Horten
Elektronikk, deltid
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark, Horten