Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Kongsberg

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

Semesteravgift og særutlegg for nettstudier, per semester 5625 kr

Studieform

Nettstudium, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

8

Opptakskrav

F-TEK-AUT0006

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-43

Om studiet

Alt som kan automatiseres, kommer til å bli det. Prosesser i industrien og automasjon i bygninger er selvsagte i en slik utvikling, men også mange andre fagområder kommer til å bli berørt. Automasjonssystemer blir mer og mer aktuelt i moderne industri, og behovet for fagpersoner er økende.

Faget automatisering er høyteknologi i praksis og et fagområde i rivende utvikling. Faget krever innsikt i mange fagområder, og utdanningen legger vekt på en helhetlig tilnærming til faget, med både teori, kreativitet og praktiske ferdigheter. En fagskoleingeniør innen automatisering må ha både solid praksis og en oppdatert teoretisk utdanning. Fordypningen kan omfatte følgende områder: reguleringsteknikk, teknisk kybernetikk, styring, reguleringsteknikk, instrumentering, PLS- programmering, feltbus-systemer, prosesskontroll og overvåkning.

 

Undervisningsopplegg

Studiet består av ni emner som til sammen gir 120 studiepoeng; redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt.

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon 
(norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Elektriske systemer 
5. Elektroniske systemer 
6. Energitekniske styringssystemer m/faglig ledelse 
7. Reguleringstekniske systemer m/faglig ledelse 
8. Lokal tilpassing/spesialiseringsemne med faglig ledelse 
9. Hovedprosjekt 

Studiekonseptet til nettbaserte studier består av samlinger og aktiviteter på nett mellom samlingene. 

I løpet av hvert studieår gjennomføres det et antall samlinger på campus, til sammen opptil 20 dager per skoleår. Samlingene er vanligvis fordelt på fire femdagers samlinger. Til samlingene utarbeides det en tradisjonell timeplan som legges ut uken før samling. Tidspunkter for samlinger publiseres i god tid før studiestart hvert skoleår.

Eksamen legges normalt utenfor samlinger.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev  innen fagretningen teknikk og industriell produksjon, flystrukturmekaniker fra Elektro eller komposittbåtbygger fra Design og håndverk.

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve  etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen første semester.

2. Opptak som følger av en bred realkompetansevurdering, hvis over 23 år. (NY)

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Utdanningen i automatisering gir deg opplæring som kan være i prosessanlegg, offshore, industriell automatisert produksjon, byggautomatisering og andre industrielle områder spesielt innen modernisering for å oppnå lønnsomhet og miljøgevinst.

Utdanningen kvalifiserer til leder og ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg.

Kvalifikasjon/tittel

Høyere fagskolegrad i henhold til § 6-5

Alle utdanninger innen