Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stavanger

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Elektro.

Utdanningen i automatisering gir deg opplæring som kan være i prosessanlegg, offshore, industriell automatisert produksjon, byggautomatisering og andre industrielle områder spesielt innen modernisering for å oppnå lønnsomhet og miljøgevinst.

Utdanningen kvalifiserer til leder og ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg.

 

Undervisningsopplegg

Studentene bygger videre på sin utdannelse fra videregående og fagbrev fra industrien med en praktisk yrkesrettet undervisning innen tidsriktige emner og temaer for fagretningen. Ved fullført løp etter 3-årig deltid vil studenten få papirer som «fagtekniker – automatisering».

Undervisningen på Fagskolen Rogaland tar i bruk aktuelle verktøy for prosjektering av elektriske- og automatiserte anlegg som: Inventor, AutoCAD, AutoCAD Electrical, Siemens TIA, Python, Matlab, og mirocontrollere for innebygde (embedded) systemer.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  • minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen