Kvalitetssikret av NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin 07. desember 2022

Massasjeterapeut

Ein massasjeterapeut løyser opp og førebygger spenningar i muskulaturen til klientar.

Arbeidsoppgaver

Alternativ behandling, som massasjeterapi, er eit omstridt tema. Det er ingen formelle krav til utdanningsbakgrunn. Kven som helst kan kalle seg ein massasjeterapeut fordi det ikkje er ein verna tittel. Det vil seie at sjølv om du har utdanning innan massasjeterapi, har du ikkje den same kompetansen, dei formelle kvalifikasjonane og det same ansvaret som autoriserte helsepersonell har. 

Ein massasjeterapeut meiner stryking og trykk kan løyse opp spenningar eller ubalansar i kroppen til klienten. Dei prøver å lindre smerte og betre funksjonen til kroppen ved å bruke hendene til å behandle hud, bindevev og muskulatur.

Massasjen skal stimulere og betre blodomløpet, betre lymfedreneringa, redusere stresshormon, auke velværehormon og stimulere nervesystemet. Mange oppsøkjer massasjeterapeutar berre for å auke si eige velvære.

Utdanning

Det er ingen krav til utdanning for å kalle seg massasjeterapeut. Det finst likevel utdanningstilbod innan massasje

Grunnutdanninga for massør og massasjeterapeut er lik. Skilnaden mellom ein massør og ein massasjeterapeut er at ein massasjeterapeut MNMF i tillegg har utdanning i medisinske fag og behandlingsmetodar. Medlemmar av Norsk Massasjeforbund kan kalle seg MNMF massør og MNMF massasjeterapeut avhengig av kva for kompetanse dei har.

Sjå oversikt over utdanningar som gir rett til medlemskap i Noregs Massasjeforbund (NMF)

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med massasjeterapeutar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5141117 - MASSØR

Andre yrke

Illustrasjonsbilde av akupunktør i arbeid.

Akupunktør

Ein akupunktør set nåler i bestemte punkt i kroppen for å behandle menneske.
Illustrasjonsbilde av aromaterapeut i arbeid.

Aromaterapeut

Aromaterapi er ei naturmedisinsk behandlingsform som bruker eteriske urteoljer i behandlinga av pasientar.
Frisør klipper kunde.

Frisør

Frisøren klipper, formar, fargar og endrar strukturen til ulike typar hår.
Samtaleterapi

Gestaltterapeut

Ein gestaltterapeut er ein person som bruker samtaleterapi i behandlinga av klientar.
Hudpleier gir behandling til kunde.

Hudpleiar

Ein hudpleiar behandlar hud og kropp, og førebygger hudproblem.
Kosmetolog sminker en klient.

Kosmetolog

Kosmetologar gir kundar hudpleie og kosmetisk behandling.
Modell gjør seg klar til å bli fotografert.

Modell

Ein modell blir engasjert for å vise klede, smykkar eller andre gjenstandar. Modellar jobbar ofte i modellbyrå.
Naprapat behandler pasient

Naprapat

Ein naprapat behandlar pasientar med smerter og problem i musklar og ledd.
Negledesigner jobber med neglene til kunde.

Negledesignar

Ein nagledesignar jobbar som regel på naglesalongar med stell og pleie av negler og hender.
Osteopat behandlar nakke.

Osteopat

Osteopatar behandlar muskel – og skjelettplager og ser på samanhengane mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorar som påverkar helsa vår.