Nøkkelinformasjon

Du får teoretisk og forskningsbasert kunnskap innen det valgte fagområdet. Det vektlegges erfaringsdeling og praktisk bruk av kunnskap.

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med universiteter og høgskoler utviklet en rekke videreutdanninger for lærere, som en del av arbeidet med å øke kvaliteten og kompetansen i norske skoler. Disse studietilbudene er rettet mot lærere som jobber i skolen.

Lærere som jobber i kulturskole, grunnskole, videregående opplæring, eller i voksenopplæring på nivåene grunnskole og videregående, kan søke om å få dekt stipend og vikarbruk for fraværet sitt mens man er under utdanning. Rektor på skolen må være informert om søknaden. Les mer om søknadsprosessen og videreutdanning for lærere på UDIR sine sider.

Lærere kan også søke om stipend og vikarordningen for andre relevante utdanninger utenfor UDIR's studiekatalog.

Utdanninger

Viser 183 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Engelsk 1 | 1.-7. trinn Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Engelsk 1 for trinn 1-7 - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Engelsk 1, 1-10. trinn, videreutdanning Årsstudium og kortere Nord universitet
Engelsk 1, trinn 1-7 (Kompetanse for kvalitet), deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Engelsk 2 | 1.-7. trinn | nettbasert Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Engelsk 2 | 5.-10. trinn | nettbasert Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Engelsk 2 for 1.-7. trinn i grunnskolen Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Engelsk 2, 5-10. trinn, videreutdanning Årsstudium og kortere Nord universitet
Engelsk 2, for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet) Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk Master og høyere Universitetet i Bergen
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk Master og høyere Universitetet i Bergen
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjupning i matematikk Master og høyere Universitetet i Bergen
Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker Årsstudium og kortere Kristiania
Fagdidaktikk for grunnskolens trinn 1-7, 2-årig masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder
Fagdidaktikk for grunnskolens trinn 5-10, 2-årig masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder
Folkehøgskolepedagogikk, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (8251)
 • Master, utdanningsvitenskapelige fag, toårig (729906)
 • Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, høyere nivå (725999)
 • Videreutdanninger for lærere, andre (7259)
 • Videreutdanninger for lærere, primærnæringsfag (7258)
 • Videreutdanninger for lærere, helse-, sosial- og idrettsfag (7257)
 • Lærerspesialist, profesjonsfaglig digital kompetanse, videreutdanning for lærere (725602)
 • Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (7256)
 • Videreutdanninger for lærere, økonomiske og administrative fag (7255)
 • Videreutdanning for lærere, samfunnsfag og juridiske fag, uspesifisert, høyere nivå (725499)
 • Videreutdanninger for lærere, samfunnsfag og juridiske fag (7254)
 • Videreutdanning for lærere, pedagogikk, uspesifisert, høyere nivå (725399)
 • Videreutdanninger for lærere, pedagogikk (7253)
 • Videreutdanning for lærere, humanistiske og estetiske fag, uspesifisert, høyere nivå (725299)
 • Lærerspesialist, norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, videreutdanning for lærere (725201)
 • Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske fag (7252)
 • Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (7251)
 • Master, fagdidaktikk, studieretning samfunnsfag, toårig (723201)
 • Master, barnekultur og kunstpedagogikk, toårig (723114)
 • Master, grunnskolefag, toårig (722110)
 • Master, grunnskolens matematikkfag, toårig (722102)
 • Master, grunnskolens norskfag, toårig (722101)
 • Undervisningsfag, enkeltfagsutdanning, lavere nivå (629901)
 • Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, lavere nivå (625999)
 • Videreutdanninger for lærere, andre (6259)
 • Videreutdanning for lærere, primærnæringsfag, uspesifisert, lavere nivå (625899)
 • Husdyrfag og naturbruksdidaktikk, videreutdanning for lærere (625801)
 • Videreutdanninger for lærere, primærnæringsfag (6258)
 • Videreutdanning for lærere, helse-, sosial- og idrettsfag, uspesifisert, lavere nivå (625799)
 • Utefag, videreutdanning for lærere (625703)
 • Mat og helse, videreutdanning for lærere (625702)
 • Kroppsøving, videreutdanning for lærere (625701)
 • Videreutdanninger for lærere, helse-, sosial- og idrettsfag (6257)
 • Videreutdanning for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, uspesifisert, lavere nivå (625699)
 • Profesjonsfaglig digital kompetanse, videreutdanning for lærere (625607)
 • Programmering i skolen, videreutdanning for lærere (625606)
 • Geofag, videreutdanning for lærere (625605)
 • Naturfag, videreutdanning for lærere (625604)
 • Matematikk, videreutdanning for lærere (625603)
 • Kjemi, videreutdanning for lærere (625602)
 • Fysikk, videreutdanning for lærere (625601)
 • Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag (6256)
 • Videreutdanning for lærere, økonomiske og administrative fag, uspesifisert, lavere nivå (625599)
 • Organisasjonsutvikling og endringsledelse, videreutdanning for lærere (625503)
 • Regning som grunnleggende ferdighet, videreutdanning for lærere (625502)
 • Ledelse i skolen, videreutdanning for lærere (625501)
 • Videreutdanninger for lærere, økonomiske og administrative fag (6255)
 • Videreutdanning for lærere, samfunnsfag og juridiske fag, uspesifisert, lavere nivå (625499)
 • Samfunnsfag, videreutdanning for lærere (625402)
 • Samisk kulturkunnskap, videreutdanning for lærere (625401)
 • Videreutdanninger for lærere, samfunnsfag og juridiske fag (6254)
 • Videreutdanning for lærere, pedagogikk, uspesifisert, lavere nivå (625399)
 • Pedagogisk metode og yrkesdidaktikk, videreutdanning for lærere (625311)
 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, videreutdanning for lærere (625310)
 • Interkulturell pedagogikk, videreutdanning for lærere (625309)
 • Språk, lesing, skriving – utvikling og vansker, videreutdanning for lærere (625308)
 • Læringsledelse og vurdering, videreutdanning for lærere (625307)
 • Pedagogisk veiledning, videreutdanning for lærere (625306)
 • Pedagogisk entreprenørskap, videreutdanning for lærere (625305)
 • Spesialpedagogikk, videreutdanning for lærere (625304)
 • Lese-, skrive- og matematikkopplæring, videreutdanning for lærere (625303)
 • Rådgivning, videreutdanning for lærere (625302)
 • Andrespråkspedagogikk, videreutdanning for lærere (625301)
 • Videreutdanninger for lærere, pedagogikk (6253)
 • Videreutdanning for lærere, humanistiske og estetiske fag, uspesifisert, lavere nivå (625299)
 • Tysk, videreutdanning for lærere (625212)
 • Norsk tegnspråk, videreutdanning for lærere (625211)
 • Spansk, videreutdanning for lærere (625210)
 • Fransk, videreutdanning for lærere (625209)
 • Drama/teater, videreutdanning for lærere (625208)
 • Religion, livssyn og etikk, videreutdanning for lærere (625207)
 • Samisk, videreutdanning for lærere (625206)
 • Kunst og håndverk, videreutdanning for lærere (625205)
 • Dans, videreutdanning for lærere (625204)
 • Musikk, videreutdanning for lærere (625203)
 • Norsk, videreutdanning for lærere (625202)
 • Engelsk, videreutdanning for lærere (625201)
 • Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske fag (6252)
 • Videreutdanning, pedagogisk veiledning (624902)
 • Videreutdanning, pedagogikk (624112)
 • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (622999)
 • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
 • Videreutdanning for allmenn-/grunnskolelærere og førskole-/barnehagelærere, uspesifisert (625101)
 • Videreutdanning for lærere, uspesifisert, lavere nivå (625199)
 • Videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet, I og II, uspesifisert (625103)
 • Videreutdanninger for lærere, uspesifisert (6251)

Relevante yrker