Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Enkeltemne
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Utforsk kunsten å lede og samarbeide i musikkens verden. Få nøkkelkompetanse på instrumenter, samspill og effektiv kommunikasjon, for å lede ensembler til musikalsk suksess.

Hvorfor studere innføring i bandrotasjon og bandledelse?

Musikklærere og musikkutøvere blir stadig utfordret til å jobbe med og lede ulike ensembler i musikkutøvelse, innen skole- og kultursektoren. Ved å ta dette kurset vil du utvikle ferdighetene dine innen bandinstrument, kunne delta i og lede bandaktiviteter, lære instrumentkunnskap og musikkteknologi.

Samspill og praktisk gehør står sentralt i kurset. Det er anbefalt at du har tilgang på gitar og piano (masterkeyboard) som et minimum. Det er en fordel og ha tilgang på slagverk og bass i tillegg.

Hva lærer du?

  • Du lærer det essensielle repertoaret for bandinstrumenter og hvordan lære det bort til andre.
  • Få kompetanse til å lede ensembler og undervise i musikk på en inspirerende måte.
  • Forstå hvordan hvert instrument bidrar til ensemblesamspillet.
  • Utvikle grunnleggende ferdigheter på instrumentene og en bred forståelse av musikalske stiler.
  • Mestre digitale verktøy for musikkproduksjon og reflekter over din egen rolle som musiker og leder.

    Les mer om hva du lærer i emneplanen

Målgruppe

Kurset passer for deg som er musikklærer og deg som utøver musikk.