Fakta

Lærested:
Sted:
Levanger
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

2. februar 2024.

Om studiet

I studiet vil arbeidet med komponering ha et særlig fokus på musikk for stort ensemble, teater, filmmusikk og musikk for AV-produksjoner (TV). I arbeidet vil det bli referert til både samtidsmusikk, populærmusikk og tradisjonsmusikk. Studentene vil bli oppfordret til å skape sitt eget musikalske uttrykk - uavhengig av sjanger. Studentene vil jobbe med komponering både som notert musikk og i studiosammenheng. I komponering for ensemble, vil vi samarbeide med lokale ensembler for utprøving.

Studiet er samlingsbasert med 5 ukesamlinger, mandag - torsdag, fordelt over høst- og vårsemesteret.

I studiet vil arbeidet med komponering ha et særlig fokus på musikk for scene (teater, revy, dans), filmmusikk og musikk for AV-produksjoner (TV). I arbeidet vil det bli referert til både samtidsmusikk, populærmusikk og tradisjonsmusikk. Studentene vil bli oppfordret til å skape sitt eget musikalske uttrykk - uavhengig av sjanger.

Samspill i ulike ensembler vil inngå som verktøy for utprøving av komposisjoner og arrangementer. Studentene vil jobbe med komponering både som notert musikk og i studiosammenheng.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Grunnlaget for opptak er fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad på minst 180 studiepoeng med hovedvekt på musikk. Eksempler på dette er faglærerutdanning, bachelorgrad i utøvende fag eller i musikkvitenskap.

Poengberegning og rangering

Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser rangeres søknadene ut fra et vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget. Du kan lese mer om poengberegning og rangering her:https://www.nord.no/rangering-av-sokere.

Videre studier

Studiet gir grunnlag for å kunne søke om innpass i et mastergradsstudium.

Karrieremuligheter

Studiet gir grunnlag for å kunne søke om innpass i et mastergradsstudium.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen