Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Vil du gjøre det du kan for å få dine byggesaker raskere igjennom? Vil du lykkes med søknaden eller planforslaget ditt? Vil du bidra til effektiv saksbehandling i kommunen du er ansatt i eller bor i? Da er dette studiet noe for deg.

Hvorfor studere Ansvarlig søker og plankonsulen?

Hvert år sender norske kommuner mange byggesaker i retur fordi søknadane er for dårlige. Noen saker kommer ikke en gang til behandling før de er sendt inn både to og tre ganger. Halvparten av plansakene blir møtt med innvendinger, mange fordi de er mangelfulle. Søknadsprosessene og regelverket er komplekst, og det er behov for økt kompetanse både hos ansvarlig søker og hos saksbehandler.

Hva lærer du?

Studiet er et praktisk orientert studium for ansvarlig søker og plankonsulent etter Plan- og bygningsloven. Hovedvekten vil bli lagt på kravene som blir stilt til ansvarlig søker/plankonsulent, og at deltakerne skal tilegne seg praktiske ferdigheter og forståelse for samhandlingen mellom aktørene.

Bestått kurs sammen med annen nødvendig kompetanse, gir godkjenning som ansvarlig søker i byggesaker. Videre gir kurset sammen med annen kompetanse grunnlag for å opptre som fagkyndig/plankonsulent i plansaker.

Du finner mer informasjon om innhold i emneplanen.

Hvordan er studiet bygd opp?

1. samling er et to-dagers digitalt kurs i regi av Tekna - se mer informasjon og meld deg på dette på Tekna sin side

2. og 3. samling foregår digitalt i regi av Høgskolen på Vestlandet, og gir 10 studiepoeng. Det er en forutsetning for opptak at du har gjennomført Tekna-kurset. Søk opptak ved å følge fremgangsmåten i høyre marg.

Studiets oppbygging

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for gjennomføring av kurset

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Om å søke opptak
Trykk knappen «Søk studieplass» eller gå inn via søknadsweb. Vel rad for «Videreutdanning og halvtårsstudium». Du finner studiet under .Videreutdanning høst 2023. Trykk legg til før du sender søknaden.

Karrieremuligheter

Målgruppe

Denne videreutdanningen passer for deg som jobber med byggesaker og søknader.