Fakta

Sted:
NTNU VIDERE
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Oppstart: 4. november
Pris:

24000

Studiepoeng:
6
Søknadsfrist: 10. august

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

.

Om studiet

Damsikkerhet II gir et grunnlag for å vurdere sikkerheten for damanlegg i planleggings-, bygge- og driftsfase. NVE har godkjent kurset som dekkende for spesifikk teoretisk opplæring som kreves av vassdragsteknisk ansvarlige i klasse 2, 3 og 4 i tråd med forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (2010). Kurset er utarbeidet i samråd med NVE og Energi Norge.


Undervisningsopplegg

Studium med fysiske samlinger

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, eller tilsvarende realkompetanse.

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp sammen med søknaden din. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Ved flere søkere enn antall plasser på kurset ved søknadsfristen, vil søkere rangeres etter tidspunkt for søknad.

Anbefalt forhåndskunnskap

Ingeniørkompetanse.