Nøkkelinformasjon

I radiografutdanningen lærer du å framskaffe digitale bilder av menneskekroppens indre. Radiografstudiet inneholder både tekniske og humanistiske fag.

Du får kompetanse i radiograffaglig bildeframstilling og behandling, samt ulike emner innen samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Aktuelle fag i utdanningen kan være anatomi, sykdomslære, strålefysikk, pasientomsorg, apparatlære og psykologi.

Det er mulig å ta videreutdanning innen radiografi.

Utdanninger

Viser 5 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Radiografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS 43.50 50.00
Radiografi Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 45.70 49.50
Radiografi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS 44.00 44.70
Radiografi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Radiografi GENS 48.00 52.40
Radiografi GENS 40.50 46.20
Radiografi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 46.70 53.00

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Cand.san.-utdanning, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør) (769905)
  • Bachelor, radiografi, treårig (669938)
  • Radiografutdanning, treårig (669910)

Relevante yrker