Sist oppdatert 4. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

I radiografutdanningen lærer du å framskaffe digitale bilder av menneskekroppens indre. Radiografstudiet inneholder både tekniske og humanistiske fag.

Du får kompetanse i radiograffaglig bildeframstilling og behandling, samt ulike emner innen samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Aktuelle fag i utdanningen kan være anatomi, sykdomslære, strålefysikk, pasientomsorg, apparatlære og psykologi.

Det er mulig å ta videreutdanning innen radiografi.

Opptakskrav

Kravet for opptak er generell studiekompetanse. Lokalt opptak på enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Kravet for opptak er generell studiekompetanse. Lokalt opptak på enkelte utdanninger.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 769905 - Cand.san.-utdanning, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør)
  • 669938 - Bachelor, radiografi, treårig
  • 669910 - Radiografutdanning, treårig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 769905 - Cand.san.-utdanning, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør)
  • 669938 - Bachelor, radiografi, treårig
  • 669910 - Radiografutdanning, treårig

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

  • Cand.san.-utdanning, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør) (769905)
  • Bachelor, radiografi, treårig (669938)
  • Radiografutdanning, treårig (669910)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.