Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

21. mars 2024.

Om studiet

Har du en bachelor i radiografi? Videreutdanning i MR er en fordypning i det teoretiske grunnlaget for MR bildedannelse. Opptaksgrunnlaget er fullført og bestått grunnutdanning på 180 studiepoeng som radiograf.

Det er et deltidsstudium over to år, og undervisningen er i hovedsak nett- og samlingsbasert. Alle emner, med unntak av praksis-emnet, undervises sammen med studenter på master i medisinsk bildeteknologi, retning MR. Studieprogrammets oppbygning og organisering gir stor grad av fleksibilitet, og kan følges både i kombinasjon med jobb og av kandidater bosatt utenfor Trondheim.

Videreutdanningen kan inngå som del av en masterutdanning, som for eksempel master i medisinsk bildeteknologi ved NTNU. Neste opptak høsten 2024.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i MR (magnetisk resonans)

Alle utdanninger innen