Nøkkelinformasjon

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

15

Semester

1

Kostnader

12000

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Kurset har som mål å utdanne helsepersonell til å bruke og forstå diagnostisk ultralyd i muskelskjelettsystemet. Målgruppen er manuellterapeuter, leger og kiropraktorer med primærkontaktstatus.

Modul 2 bygger på kunnskap og ferdigheter utviklet i første modul. Opptak til denne modulen krever at Modul 1 er gjennomført og bestått.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne kunne fremstille kvalitativt gode ultralydbilder som tolket sammen med den kliniske undersøkelsen utgjør en fullstendig diagnostisk undersøkelse. Modulen består av ett 2-dagers seminar ved Westfield Anatomy Department, Queen Mary University i London. På dette seminaret demonstreres normalanatomi og ultralydanatomi på preparater og kadaver.

  • Bruk av anerkjente algoritmer for fremstilling av ultralydbilder i over- og underekstremiteter
  • Oppdage/gjenkjenne patologi i over- og underekstremiteter på ultralydbilder
  • Formulere gode journalrapporter fra bildeopptakene
  • Mentorveiledet ferdighetsutvikling