Nøkkelinformasjon

I radiografutdanningen lærer du å framskaffe digitale bilder av menneskekroppens indre. Radiografstudiet inneholder både tekniske og humanistiske fag.

Du får kompetanse i radiograffaglig bildeframstilling og behandling, samt ulike emner innen samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Aktuelle fag i utdanningen kan være anatomi, sykdomslære, strålefysikk, pasientomsorg, apparatlære og psykologi.

Det er mulig å ta videreutdanning innen radiografi.

Utdanninger

Viser 5 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i radiografi Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Radiografi, Trondheim GENS 46.20 50.20
Radiografi, Gjøvik GENS 40.00 48.10
Radiografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS 44.30 50.90
Radiografi Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 44.50 49.30
Radiografi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 47.20 53.20
Radiografi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS 41.00 40.70

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Cand.san.-utdanning, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør) (769905)
  • Bachelor, radiografi, treårig (669938)
  • Radiografutdanning, treårig (669910)

Relevante yrker