Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

20. januar 2023.

Om studiet

Studiet er for radiografer som vil utvikle kompetansen for å kunne jobbe som stråleterapeut. Studiet er et samarbeid med Radiumhospitale

Denne utdanningen skal stimulere deg til å tenke kritisk og utføre de ulike sidene ved stråleterapiarbeid på en ansvarsfull måte. Stråleterapifaget er sammensatt av til dels svært ulike fagområder. Studiet er derfor modulisert slik at det gir studentene en oversiktlig ramme å arbeide innenfor.

 

Undervisningsopplegg

Arbeidsformer i studiet inkluderer forelesninger/undervisning i større grupper, ferdighetstrening/laboratorieøvelser, prosjektarbeider og praksisstudier.

Opptakskrav

Opptakskrav kan du lese her

Karrieremuligheter

 

Alle utdanninger innen