Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Pris:

20000

Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Kurset har til hensikt å utdanne og trene helsepersonell som fungerer som primærkontakter, til å bruke og forstå diagnostisk ultralyd i muskelskjelettapparatet. I tillegg til å forstå ultralydanatomi skal kursdeltakerne kunne fremstille kvalitativt gode ultralydbilder av over- og underekstremiteter.

  • Innføring i ultralydfysikk
  • Demonstrere normalanatomi i over- og underekstremiteter
  • Korrekt bruk av ultralydapparatet og forståelse for snittbilder og romtenkning ut fra de todimensjonale bildene
  • Bruk av anerkjente algoritmer for fremstilling av ultralydbilder i over- og underekstremiteter.

Målgruppen for kurset er manuellterapeuter, leger og kiropraktorer med primærkontaktstatus. Fullført og bestått Modul 1 er grunnlag for å søke opptak til Modul 2 våren 2021.

Alle utdanninger innen