Sist oppdatert 20. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningene kombinerer teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter.

Du lærer om døves historie og kultur, og hvordan tolke og kommunisere på tegnspråk.

Oversettere har ofte høyere utdanning innen ett eller flere språk. For å ta autorisasjonsprøven kreves det minimum 180 studiepoeng tilsvarende tre års dokumentert høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå i Norge.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Enkelte utdanninger har lokalt opptak. Se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Enkelte utdanninger har lokalt opptak. Se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 625211 - Norsk tegnspråk, videreutdanning for lærere
 • 611903 - Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig
 • 611902 - Utdanning av tolker for døve, døvblinde og døvblitte, toårig
 • 611901 - Tegnspråkutdanning, lavere nivå
 • 611614 - Bachelor, tolking i offentlig sektor, treårig
 • 611604 - Tolkeutdanning, lavere nivå
 • 614115 - Bachelor, bibeloversettelse, treårig
 • 611611 - Bachelor, oversetting og fagspråk, engelsk, treårig
 • 611612 - Bachelor, oversetting og fagspråk, fransk, treårig
 • 611613 - Bachelor, oversetting og fagspråk, tysk, treårig
 • 611606 - Fagoversetterstudium, treårig
 • 611608 - Høgskolekandidat, fagoversetter, engelsk, fireårig
 • 611601 - Høgskolekandidat, fagoversetter, engelsk, treårig
 • 611609 - Høgskolekandidat, fagoversetter, fransk, fireårig
 • 611602 - Høgskolekandidat, fagoversetter, fransk, treårig
 • 611610 - Høgskolekandidat, fagoversetter, tysk, fireårig
 • 611603 - Høgskolekandidat, fagoversetter, tysk, treårig
 • 611605 - Translatøreksamen, ettårig påbygging
 • 611607 - Translatøreksamen, toårig påbygging
 • 811699 - Translatørutdanning, uspesifisert, forskerutdanning
 • 711699 - Translatørutdanning, uspesifisert, høyere nivå
 • 611699 - Translatørutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 7116 - Translatørutdanninger
 • 6116 - Translatørutdanninger
 • 8116 - Translatørutdanninger

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 625211 - Norsk tegnspråk, videreutdanning for lærere
 • 611903 - Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig
 • 611902 - Utdanning av tolker for døve, døvblinde og døvblitte, toårig
 • 611901 - Tegnspråkutdanning, lavere nivå
 • 611614 - Bachelor, tolking i offentlig sektor, treårig
 • 611604 - Tolkeutdanning, lavere nivå
 • 614115 - Bachelor, bibeloversettelse, treårig
 • 611611 - Bachelor, oversetting og fagspråk, engelsk, treårig
 • 611612 - Bachelor, oversetting og fagspråk, fransk, treårig
 • 611613 - Bachelor, oversetting og fagspråk, tysk, treårig
 • 611606 - Fagoversetterstudium, treårig
 • 611608 - Høgskolekandidat, fagoversetter, engelsk, fireårig
 • 611601 - Høgskolekandidat, fagoversetter, engelsk, treårig
 • 611609 - Høgskolekandidat, fagoversetter, fransk, fireårig
 • 611602 - Høgskolekandidat, fagoversetter, fransk, treårig
 • 611610 - Høgskolekandidat, fagoversetter, tysk, fireårig
 • 611603 - Høgskolekandidat, fagoversetter, tysk, treårig
 • 611605 - Translatøreksamen, ettårig påbygging
 • 611607 - Translatøreksamen, toårig påbygging
 • 811699 - Translatørutdanning, uspesifisert, forskerutdanning
 • 711699 - Translatørutdanning, uspesifisert, høyere nivå
 • 611699 - Translatørutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 7116 - Translatørutdanninger
 • 6116 - Translatørutdanninger
 • 8116 - Translatørutdanninger

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Norsk tegnspråk, videreutdanning for lærere (625211)
 • Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig (611903)
 • Utdanning av tolker for døve, døvblinde og døvblitte, toårig (611902)
 • Tegnspråkutdanning, lavere nivå (611901)
 • Bachelor, tolking i offentlig sektor, treårig (611614)
 • Tolkeutdanning, lavere nivå (611604)
 • Bachelor, bibeloversettelse, treårig (614115)
 • Bachelor, oversetting og fagspråk, engelsk, treårig (611611)
 • Bachelor, oversetting og fagspråk, fransk, treårig (611612)
 • Bachelor, oversetting og fagspråk, tysk, treårig (611613)
 • Fagoversetterstudium, treårig (611606)
 • Høgskolekandidat, fagoversetter, engelsk, fireårig (611608)
 • Høgskolekandidat, fagoversetter, engelsk, treårig (611601)
 • Høgskolekandidat, fagoversetter, fransk, fireårig (611609)
 • Høgskolekandidat, fagoversetter, fransk, treårig (611602)
 • Høgskolekandidat, fagoversetter, tysk, fireårig (611610)
 • Høgskolekandidat, fagoversetter, tysk, treårig (611603)
 • Translatøreksamen, ettårig påbygging (611605)
 • Translatøreksamen, toårig påbygging (611607)
 • Translatørutdanning, uspesifisert, forskerutdanning (811699)
 • Translatørutdanning, uspesifisert, høyere nivå (711699)
 • Translatørutdanning, uspesifisert, lavere nivå (611699)
 • Translatørutdanninger (7116)
 • Translatørutdanninger (6116)
 • Translatørutdanninger (8116)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.