Nøkkelinformasjon

Utdanningene kombinerer teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter.

Du lærer om døves historie og kultur, og hvordan tolke og kommunisere på tegnspråk.

Oversettere har ofte høyere utdanning innen ett eller flere språk. For å ta autorisasjonsprøven kreves det minimum 180 studiepoeng tilsvarende tre års dokumentert høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå i Norge.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Norsk tegnspråk, videreutdanning for lærere (625211)
 • Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig (611903)
 • Utdanning av tolker for døve, døvblinde og døvblitte, toårig (611902)
 • Tegnspråkutdanning, lavere nivå (611901)
 • Bachelor, tolking i offentlig sektor, treårig (611614)
 • Tolkeutdanning, lavere nivå (611604)
 • Bachelor, bibeloversettelse, treårig (614115)
 • Bachelor, oversetting og fagspråk, engelsk, treårig (611611)
 • Bachelor, oversetting og fagspråk, fransk, treårig (611612)
 • Bachelor, oversetting og fagspråk, tysk, treårig (611613)
 • Fagoversetterstudium, treårig (611606)
 • Høgskolekandidat, fagoversetter, engelsk, fireårig (611608)
 • Høgskolekandidat, fagoversetter, engelsk, treårig (611601)
 • Høgskolekandidat, fagoversetter, fransk, fireårig (611609)
 • Høgskolekandidat, fagoversetter, fransk, treårig (611602)
 • Høgskolekandidat, fagoversetter, tysk, fireårig (611610)
 • Høgskolekandidat, fagoversetter, tysk, treårig (611603)
 • Translatøreksamen, ettårig påbygging (611605)
 • Translatøreksamen, toårig påbygging (611607)
 • Translatørutdanning, uspesifisert, forskerutdanning (811699)
 • Translatørutdanning, uspesifisert, høyere nivå (711699)
 • Translatørutdanning, uspesifisert, lavere nivå (611699)
 • Translatørutdanninger (7116)
 • Translatørutdanninger (6116)
 • Translatørutdanninger (8116)

Relevante yrker