Nøkkelinformasjon

På audiografutdanningen lærer du å måle hørsel, kartlegge hørselshemmedes situasjon og hjelpebehov, og å iverksette tiltak for å gjøre kommunikasjonen enklere.

I tillegg til audiologi inneholder utdanningen medisinske, naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner.

Praktiske ferdigheter er viktig, slik at du kan overføre det du lærer i utdanningen til det praktiske arbeidet du møter i yrkeslivet.

Utdanninger

Viser 1 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Audiologi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle 42.20

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Bachelor, audiografutdanning, treårig (669936)
  • Audiografutdanning, toårig (669901)

Relevante yrker