Sist oppdatert 20. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

På audiografutdanningen lærer du å måle hørsel, kartlegge hørselshemmedes situasjon og hjelpebehov, og å iverksette tiltak for å gjøre kommunikasjonen enklere.

I tillegg til audiologi inneholder utdanningen medisinske, naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner.

Praktiske ferdigheter er viktig, slik at du kan overføre det du lærer i utdanningen til det praktiske arbeidet du møter i yrkeslivet.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 669936 - Bachelor, audiografutdanning, treårig
  • 669901 - Audiografutdanning, toårig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 669936 - Bachelor, audiografutdanning, treårig
  • 669901 - Audiografutdanning, toårig

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

  • Bachelor, audiografutdanning, treårig (669936)
  • Audiografutdanning, toårig (669901)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.