Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: OSLMTT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 27
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 215466

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

15. mars 2023.

Om studiet

Er du interessert i språk? Vil du ha en jobb der ferdigheter i norsk tegnspråk står sentralt? Da er bachelor i norsk tegnspråk noe for deg.

Du velger mellom studieretning tegnspråktolk og studieretning tegnspråkdidaktikk. Du lærer praktiske ferdigheter kombinert med teoretisk kunnskap om språk og kommunikasjon. Gjennom studiet får du kunnskapen du trenger til å se språk og kommunikasjon i et større perspektiv. Du vil få trening i å reflektere over arbeidet som tegnspråktolk og i å undervise voksne som skal lære tegnspråk.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.

Alle utdanninger innen