Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: OSLMTT
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 215466

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

14. mars 2022.

Om studiet

Er du interessert i språk? Vil du ha en jobb der ferdigheter i norsk tegnspråk står sentralt? Kunne du tenke deg å bli tegnspråktolk eller lærer i tegnspråk for voksne? Da har vi utdanningen for deg.

Denne utdanningen er yrkesrettet og praksisnær. Du velger mellom studieretning Tegnspråktolk og studieretning Tegnspråkdidaktikk. Du lærer praktiske ferdigheter, kombinert med teoretisk kunnskap om språk og kommunikasjon. Gjennom studiet får du kunnskapen du trenger til å se språk og kommunikasjon i et større perspektiv. Du vil få verktøy for refleksjon rundt arbeidet som tegnspråktolk eller i undervisning av voksne som skal lære tegnspråk.

Det første året vil du lære om tegnspråk og tegnspråklige, om språkbruk og kommunikasjon som aktivitet. Du vil også utvikle dine egne ferdigheter i norsk tegnspråk.

I andre og tredje studieår følger du enten studieretningen Tegnspråktolking eller Tegnspråkdidaktikk. Det er felles emner i språkvitenskap, kommunikasjonsteori, profesjonsetikk og vitenskapsteori for begge studieretningene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Godkjent opptaksprøve.