Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Annen utdanning

Informasjon oppdatert

29. juli 2022.

Om studiet

Formålet med autorisasjonsprøve i oversettelse er å uteksaminere kompetente oversettere som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner.

Autorisasjonsprøve i oversettelse er ikke et studium, men en frittstående eksamen du kan avlegge for å få bevilling som statsautorisert translatør.

Autorisasjonsprøve i oversettelse forvaltes av Norges Handelshøyskole på delegasjon fra Kunnskapsdepartementet.

Eksamens første del (skriftlig hjemmeeksamen) avholdes i oktober, mens annen del (skriftlig skoleeksamen) avholdes i mai året etter. Hjemmeeksamen må bestås før skoleeksamen kan avlegges.

Eksamen gir ikke studiepoeng.

Les mer på NHHs nettsider

Opptakskrav

For å kunne ta autorisasjonsprøve i oversettelse kreves det minimum 180 studiepoeng tilsvarende tre års dokumentert høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå i Norge.

For å bestå autorisasjonsprøve i oversettelse er generell oversettelseskompetanse, herunder allmennspråkkompetanse og fagspråkkompetanse både i målspråket og kildespråket, en forutsetning.

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist 1. august.

Alle utdanninger innen