Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 38.80 (ordinær)
Studieplasser: 25
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194466

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Bachelor i norsk tegnspråk har to studieretninger:

Med profesjonsstudium i tolking utdanner du deg til tegnspråktolk, det vil si offentlig godkjent tolk for hørselshemmede, døve og døvblinde. Praksis er en viktig del av dette studiet.

På studieretningen Norsk tegnspråk lærer du norsk tegnspråk samtidig som du kombinerer det med andre fag, for eksempel pedagogikk, likestilling og mangfold, økonomi eller drama. Tegnspråkkompetanse trengs på mange arenaer i samfunnet innen opplæring og utdanning, omsorg, kulturliv, i utvikling av tegnspråklige læremidler og i arbeidslivet for øvrig.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i norsk tegnspråk

Alle utdanninger innen