Nøkkelinformasjon

Du lærere deg om hvordan mennesker blir påvirket av for eksempel kultur, økonomi, politikk, og området de bor og lever i.

Du kan studere ulike områder innen samfunnsgeografi, som bygder, utviklingsområder, politikk, økonomi og miljø.

Med en utdanning i samfunnsgeografi kan du for eksempel jobbe i offentlig forvaltning, med samfunnsplanlegging, eller innen undervisning og forskning.

Utdanninger

Viser 18 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aquaculture and Environment Master og høyere Nord universitet
Bachelor i geografi og samfunnsplanlegging Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle Alle
Bachelorprogram i geografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 32.80 40.00
Bachelorstudium i nyskaping og regenerativ utvikling Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen for grøn utvikling
Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 40.40 45.70
Geografi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle Alle
Geografi - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Human Geography Master og høyere Universitetet i Oslo
Master i samfunnsanalyse Master og høyere Nord universitet
Master's Programme in Geographies of Sustainable Development Master og høyere Universitetet i Bergen
Master's Programme in Physical Geography Master og høyere Universitetet i Bergen
Master's Programme in System Dynamics Master og høyere Universitetet i Bergen
Masterprogram i geografi Master og høyere Universitetet i Bergen
Nordic Urban Planning - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Samfunnsgeografi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 44.80 51.10
Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder GENS 35.50 40.00
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Samfunnsgeografi (8331)
  • Samfunnsgeografi (7331)
  • Miljøfag, lavere nivå (651408)
  • Samfunnsgeografi (6331)