Nøkkelinformasjon

Logo, fagskolen i Nord
Logo, fagskolen i Nord

Lærested

Studiested

Skjervøy

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-PRT0004

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20733-10

Om studiet

Fagskoleutdanningen i prosessteknikk er en 2-årig fagskoleutdanning som gjennomføres som et deltidsstudium over 3 år med et omfang på 120 studiepoeng. Studiet er nettbasert med samlinger. Utdanningsformen egner seg meget godt for personer som er i daglig arbeid.

Behovet for personell med prosessfaglig kompetanse er stort. Fagskoleutdanningen i prosessteknikk retter seg mot daglig drift og vedlikehold av prosessanlegg innen næringsmiddelindustrien, prosessindustri på land og offshore, olje og gassindustri, bergverk og lignende.

Etter endt utdanning er det gode muligheter for arbeid i prosessindustrien, næringsmiddelindustrien og olje- og gassindustrien. Du vil finne de fleste jobber innen HMS, kvalitetssikringssystem, som mellomleder, arbeidsleder og skiftleder, tekniske ledere, inspektører, driftsledere og undervisning. Gjennomført og bestått fagskole i prosessteknikk gir også mulighet for videre studier.

Undervisningsopplegg

Høyere yrkesfaglig utdanning i matteknikk er en to-årig fagskoleutdanning som gjennomføres som et deltidsstudium over tre år.

Opplæringa er organisert med samlinger på skolen, webinarer på nett og selvstendig arbeid og veiledning mellom samlingene. Det er tre samlinger pr termin, totalt 18 samlinger over tre år, med teori, oppgaver og laborasjoner. Hver samling tilsvarer 40 undervisningstimer. I løpet av året, utenom samlingene, gjennomføres det ukentlige webinarer på nett i egen konferanseplattform zoom.

Det må påregnes et totalt antall arbeidstimer for studentene i deltidsstudiet på 1000 timer/år. Arbeidstimene fordeles mellom undervisning/veiledning og egenarbeid.

Opptakskrav

  • Opptakskravet for studiet prosessteknikk er fullført og bestått videregående opplæring med relevante fagbrev.
  • De som ikke har fagbrev eller tilsvarende formell kompetanse kan søke med grunnlag i realkompetanse. Kontakt skolen for nærmere orientering om realkompetansevurdering.

Skolen har også løpende opptak så lenge det er ledige studieplasser. Etter søknadsfristens utløp må du kontakte skolen på e-post for søknadsskjema.

Tilleggsinformasjon

Nettbasert med samlinger

Alle utdanninger innen