Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Fredrikstad

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-PRT0003

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-11

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Kjemi.

Utdanningen i prosessteknikk gir deg opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold.

Utdanningen kvalifiserer til jobb som førstefagretningsledere, arbeidsledere og skiftledere, tekniske assistenter og driftsassistenter, samt faglærere og opplæringspersonell på land og offshore.

Undervisningsopplegg

Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt.

1. Realfag (matematikk og fysikk
2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Innledende kjemi 
5. Generell kjemiprosess 
6. Kjemiteknisk prosess med faglig ledelse
7. Teknisk systemforståelse med faglig ledelse
8. Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse
9. Hovedprosjekt 

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring, eller

 • CNC-maskineringsfaget
 • Industriell matproduksjon
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Industrimalerfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Laboratoriefaget
 • Boreoperatørfaget


Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4, eller

c) Søkere som ikke fyller kravene a) eller b), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanseRealkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer til stillinger som mellomleder, teknisk assistent/driftsassistent og faglærer.  Etter endt utdanning er det gode muligheter for arbeid i prosessindustrien, næringsmiddelindustrien og olje- og gassindustrien. Du vil finne de fleste jobber innen HMS og kvalitetssikringssystem, innen salg av utstyr til prosessindustrien, som mellomleder, førstefagretningsleder, arbeidsleder og skiftleder, tekniske assistenter og driftsassistenter, eller som faglærer i vgs og som opplæringspersonell på land og offshore. 

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolegrad

Alle utdanninger innen