Nøkkelinformasjon

logo
logo

Studiested

Porsgrunn

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-TEK-DPR0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20418-34

Om studiet

Utdanningene er utviklet i nært samarbeid med teknologileverandører, kunnskapsbedrifter og industribedriftene i regionen. Hensikten er at ansatte i industri- og teknologiske bedrifter skal få mer kunnskap og forståelse om hva nye teknologiske løsninger kan bidra med i den digitale utviklingen.

Fagskolen i Vestfold og Telemark tilbyr sammen med Herøya Industripark, TS Kompetansesenter og Green Industry Cluster Norway delutdanninger i Industriell Digitalisering.

Fokus vil være på bærekraft, miljø, utslipp, effektivisering og optimalisering av produksjonsprosesser. Selv om mye digitalisering foregår stykkevis og delt ute i bedriftene skal utdanningen skal ta for seg «best practice» løsning hvor prosessene er digitalisert og informasjonsflyten foregår sømløst. Utdanningen skal synliggjøre informasjonsflyten i hele organisasjonen hvor dataene brukes og til hva. Utdanningen skal skape økt forståelse og økt kunnskap rundt temaet digitalisering samt gi en opplevelse av at dette gir en verdi også for prosess operatøren.

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert med samlinger. Det vil være en ukentlig undervisning på nett på kveldstid. I tillegg er det to fysiske samlinger per semester (høst og vår). 

Har du spørsmål?

Send e-post til: fagskolen@vtfk.no

Sentralbord: Telefon 35 91 77 50

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningene Teknologi- og industrifag, Elektro og datateknologi.  Andre fagbrev kan kvalifisere etter særskilt vurdering. Ta kontakt med den skolen det gjelder. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
  2. Relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. 

Alle utdanninger innen