Nøkkelinformasjon

Logoen til fagskolen Møre og Romsdal
Logoen til fagskolen Møre og Romsdal

Studiested

Kristiansund

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Velg alternativ

Kristiansund

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-PRT0002

Studiested

Kristiansund

Antall studieplasser

24

Søknadskode (SO)

20723-10

Kristiansund, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-PRT0002

Studiested

Kristiansund

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20723-14

Om studiet

Vil du jobbe med å skape morgendagens produkter? Studieretningen prosessteknikk er en solid yrkesrettet utdanning som gir deg store arbeidsmuligheter innenfor en rekke fagfelt som for eksempel olje- og gass industri, næringsmiddelindustri og metallindustri.

På studieretningen får du opplæring i: 

 • hvilke prosesser forskjellige produkter gjennomgår. 
 • hvordan disse prosessene virker og utføres, med et fokus blant annet regulering, vedlikehold og HMS.  
 • mulighetene for bruk av alger, tang og tare innen den nye fremvoksende industrien 
 • kjemiske og fysikalske prosesser innenfor en rekke fagfelt, som for eksempel prosessindustrien. 
 • grunnleggende ledelse, økonomi og markedsføring. 

Undervisningsopplegg

Prosessteknikk har to studieløp:

Heltidsstudium over 2 år, ved fagskolen. 

Dette studiet er egnet for deg som vil studere på heltid og bli raskere ferdig. Undervisningen foregår på dagtid mandag til fredag, og følger skoleruta for Møre og Romsdal. Skolehverdagen består i store trekk av undervisning, individuelle oppgaver og gruppeoppgaver samt laboratoriearbeid/simulatorkjøring.

Deltidsstudium over 3 år, nettbasert med samlinger

Dette studiet er egnet for deg som vil kombinere utdannelse og arbeid. Det er seks samlinger i året, i tidsrommet september - juni. Samlingene vil blant annet bestå av laboratoriearbeid, forelesninger og gruppearbeid. Mellom samlingene er det ukentlige nettforelesninger på dag og kveldstid, felles veiledning, arbeidsoppgaver individuelt og i grupper. Totalt er det ni timer timeplanlagt aktivitet per uke mellom samlingene.

Nettforelesninger i studiet foregår synkront, dette betyr at du som student kan delta "live" via streaming i Microsoft Teams. Alle forelesninger og fellesveiledninger i studiet blir tatt opp og legges ut på skolens læringsplattform. 

Spesialiseringsemne (valgfag)

På studiets andre år (tredje år på deltidsstudiet) kan du fordype deg i én av to studieretninger: “Prosessering av marine råstoff og næringsmiddellære” og “Energigass og metallurgi". Dersom det ikke er nok studenter til å tilby begge studieretningene vil det undervises i “Prosessering av marine råstoff og næringsmiddellære”. 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til fagskole er:  

 • fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev eller autorisasjon
 • søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av relevant realkompetanse. Det kreves da at søker har minst relevant praksis med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i vg1 (grunnkurs) og vg2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger).  
 • søkere som ikke er ferdig med læretiden og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve (betinget opptak). 
 • opptak på grunnlag av generell studiekompetanse er en forsøksordning for utdanning i prosessteknikk jfr. Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning.  

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetanse og jobbmuligheter 

Fullført studie gir deg kompetansen som kreves for å lede arbeid med kjemiske og fysikalske prosesser. Du får de nødvendige ferdighetene og kunnskapen til å jobbe med prosesser i mange forskjellige bransjer. Du kan arbeide i de fleste industriene som lager produkter eller arbeider med kjemiske og fysikalske prosesser. 

Tidligere studenter arbeider for eksempel innenfor næringsmiddelindustrien, oljeindustrien, metallindustrien, vann og avløp og gjenvinning.

Alle utdanninger innen