Nøkkelinformasjon

En utdanning i matematikk gir deg god teoretisk innsikt, og evne til å bruke teorien til å løse problemer.

Du kan fordype deg innen for eksempel statistikk, datasikkerhet, algebra, kryptografi, tallteori eller komplekse analyser. Du kan også studere samspillet mellom matematikk og andre fag som fysikk, økonomi eller medisin.

Du kan jobbe i mange bransjer, for eksempel oljeindustri, IT, finans og forsikring trenger folk med kunnskaper om matematikk.

Utdanninger

Viser 41 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT) Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT) - Spesialisering i matematisk modellering og vitenskapelige beregninger Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet SIVING Alle Alle
Bachelorprogram i anvendt matematikk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen REALR2 Alle Alle
Bachelorprogram i matematikk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen REALR2 Alle Alle
Energi- og miljøfysikk Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA Alle Alle
Industriell matematikk, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder REALFA Alle Alle
Integrert masterprogram i aktuarfag og dataanalyse Master og høyere Universitetet i Bergen REALR2 Alle Alle
Masterprogram i anvend og utrekningsorientert matematikk Master og høyere Universitetet i Bergen
Masterprogram i matematikk Master og høyere Universitetet i Bergen
Masterstudium i matematikkdidaktikk, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Høgskolen i Østfold
Masterstudium i matematikkdidaktikk, heltid (120 studiepoeng) Master og høyere Høgskolen i Østfold
Matematikk Master og høyere Universitetet i Oslo
Matematikk Årsstudium og kortere Universitetet i Oslo REALFA
Matematikk - årsstudium Årsstudium og kortere UiT Norges arktiske universitet REALFA Alle Alle
Matematikk - årsstudium Årsstudium og kortere Universitetet i Stavanger REALFA Alle Alle
Matematikk 1, 1.–7. trinn Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Matematikk 1, 5.–10. trinn Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Matematikk 2, 5.–10. trinn Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Matematikk for økonomer Årsstudium og kortere Kristiania

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Matematikk (8531)
  • Master, realfag, toårig (759929)
  • Master, teknologi, fysikk, informatikk og matematikk, femårig (759914)
  • Matematikk og statistikk, andre (7539)
  • Matematikk (7531)
  • Bachelor, realfag, treårig (659929)
  • Realfag, lavere nivå (659915)
  • Matematikk og statistikk, andre (6539)
  • Matematikk (6531)

Relevante yrker