Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 192857

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere Energi og miljøfysikk?

  • Du er interessert i fysikk, matematikk, fornybar energi og klima- og miljøspørsmål.
  • Du ønsker å lære om de fysiske prosessene i naturen, om metodene som ligger bak utvinning av fornybar energi, om moderne energiteknologi og tilegne deg kunnskap innen klimafysikk og meteorologiske prosesser
  • Du vil studere i et fagmiljø som er levende opptatt av hvordan verden skal løse sine energi- og miljøproblemer.

Hva lærer jeg?
Du får en bred realfaglig plattform innen matematiske realfag (fysikk, matematikk, statistikk og informatikk) med hovedvekt på fysikk og matematikk. Slik får du en fyldig verktøykasse for analyse, problemløsning og modellering.

Avhengig av spesialisering, lærer du om omfang og varighet av energiressurser, energiproduserende og energiforbrukende teknologi og prosesser, energitransport, ulike måter å lagre og fordele energi på og hvilke muligheter en har til å dekke jordas framtidige behov for energi.

Du lærer om de viktigste fornybare energiressursene (sol, vind, vann, bio), i tillegg til de tradisjonelle karbonbaserte energiressurser (olje, gass, kull) og kjernekraft.

I spesialiseringsemnene lærer du også om radioaktivitet, stråling og biologiske effekter av stråling og om atmosfæren, klima og klimaendringer.

Hva blir jeg?
Noen går direkte ut i arbeidslivet til stillinger innen offentlig forvaltning og privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi, mens andre blir fysikk- og matematikklærere. Mange fortsetter videre med et masterstudium enten i Norge eller i utlandet. Ved NMBU kan du velge mellom videre masterstudier innen fornybar energi, datavitenskap eller fotonikk for å nevne noen.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Energi- og miljøfysikk

Alle utdanninger innen