Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

SIVING

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

186953

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

På dette studiet får du muligheten til å være med på å utvikle fremtidens teknologi. På tur til skole eller jobb hører du kanskje på musikk på Spotify, i et Bluetooth-headset, mens du scroller på Instagram. Felles for disse teknologiene er at de baserer seg på matte og fysikk du lærer på dette studiet. Du kan jobbe med teknologisk utvikling innen helse, nano- og mikroteknologi, kunstig intelligens og maskinlæring.  Er du interessert i hvordan fysikk og matematikk påvirker hverdagen din er dette studiet noe for deg!

Studiet bygger på kunnskap i matematikk og fysikk fra videregående skole. De første to årene på studiet har man grunnleggende fag innen fysikk, matematikk, informatikk og statistikk. Alle studieretningene på studiet har de samme fagene de to første årene.

Studiet har fem studieretninger og du velger studieretning 2. studieår:

 • Helseteknologi - Dataanalyse og bruk av sensorer har blitt en viktig del i utviklingen av utstyr og metoder i helsesektoren. På denne studieretningen lærer du metoder og teknologiske løsninger for å løse verdens helseproblem. 
 • Jordobservasjon - Gjennom data fra blant annet satellitter kan man observere jorda. På denne studieretningen lærer du blant annet om bildegjenkjenning, signalbehandling og mønstergjenkjenning.
 • Maskinlæring og statistikk - Ved å bruke statistikk og algoritmer i programmering kan man bruke maskinlæring til å finne mønstre i data, og gjøre valg basert på dette. På denne studieretningen lærer du om hvordan maskinlæring kan påvirke framtidens teknologi.
 • Sensorteknologi - På studieretningen sensorteknologi kan du jobbe med å utvikle små elektriske sensorer som gjør målinger, eller å jobbe med levende celler og cellevev på nanonivå og mikronivå.
 • Vitenskapelig beregning - På studieretningen Vitenskapelig beregning lærer du hvordan matematiske modeller kan brukes til å beskrive, forklare eller søke etter årsakssammenhenger i reelle data.

Undervisningsopplegg

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

Opptakskrav

Generel studiekompetanse + SIVING

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse + matematikk R1 og R2, og fysikk 1 (SIVING).
Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Mangler du generell studiekompetanse og matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

 • Du kan ta Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Tromsø eller i Narvik, Alta eller Bodø. Dette er et heltidsstudium på 1 år.
 • Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Læringsutbytte

I løpet av studiet får du en solid bakgrunn i fysikk og matematikk, i tillegg til kunnskap og ferdigheter i bruk av verktøy for modellering og analyse, samt utvikling av teknologi og industrianvendelse. Du vil kunne analysere faglige problemstillinger innen fysikk og matematikk, og anvende rådende teorier og metoder for å løse aktuelle problemstillinger, både teoretiske og praktiske.

Etter endt studie er du i stand til å bidra med faglig tyngde og nytenking innenfor naturvitenskap og teknologiske områder. I tillegg skal du beherske å løse problemstillinger innen anvendt fysikk og matematikk både selvstendig og i grupper. Du kan kommunisere om faglige problemstillinger og konklusjoner, både med spesialister og allmennheten, i tråd med forskningsetiske områder.

På studieretningene får du spesifikk kunnskap innen et fagfelt. Les mer om hva du lærer på de forskjellige studieretningene.

Karrieremuligheter

Tidligere studenter fra anvendt fysikk og matematikk har blant annet fått jobber i Sparebank1, Kongsberg Gruppen (KSAT) og Helse Nord. For mer info, se jobbmuligheter for hver enkelt spesialisering.

Som sivilingeniør kan du jobbe innen:

 • Helsesektor
 • Energieffektivisering
 • Bank og finans
 • Forskning
 • Satellittbransjen
 • System- og softwareutvikling
 • Automatiker
 • Oljebransjen
 • Fiskeri

Utveksling

Studiet gir mulighet til å dra på utveksling i løpet av studietiden. UiT har utvekslingsavtaler med universiteter i ulike verdensdeler, og studiet har fagspesifikke avtaler i Skandinavia, resten av Europa, Nord Amerika og Australia. Eksempler på utvekslingssteder er Université Grenoble Alpes, Leiden University, University of Hawaii at Hilo og Riga Technical University.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard eller et annet universitet i Norge er også mulig.

Utvekslingsoppholdet anbefales hovedsakelig i spesialiseringsperioden.

For mer informasjon om utveksling, les her.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I TEKNOLOGI/SIVILINGENIØR