Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

13. mars 2023.

Om studiet

Denne masteren gir deg ekspertutdanning i design, utvikling, bruk og vedlikehold av datateknologi, elektronikk og programvare på områder av stor betydning for det moderne samfunn.

Programmet tilbyr spesialiseringer forankret i overlapping mellom de tre forskningsfeltene informatikk, elektroteknikk og matematisk modellering.

Hvert felt representerer et område hvor bruken av programvare, data, datamaskiner og elektronikk har blitt nødvendig for det moderne samfunn, men er også praktisk utfordrende. Dette er store fagfelt som muliggjør en livslang karriere ettersom teknologien utvikler seg.

Spesialiseringene er som følger;

  • Anvendt kunstig intelligens 

  • Datavitenskap

  • Matematisk modellering og vitenskapelige beregninger

  • Medisinsk teknologi

  • Nettskybaserte tjenester og operasjoner

  • Robotikk og kybernetikk

  • Universell utforming av IKT

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.

Alle utdanninger innen