Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik
Gjøvik

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-ØKA-LOG0001

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1646-3

Om studiet

Behovet for fagfolk innen logistikk er stort i svært mange bransjer. Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Dette studiet gir deg en helhetsforståelse av verdikjeder – sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden.

Studiet tilbys også som heltidsstudium over to år (FTT55H) og som nettbasert studium over fire år ((FTT55N).

Undervisningsopplegg

Studiet består av 11 hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

 • Realfag (matematikk og fysikk)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • LØM (ledelse, økonomi og ­markedsføring)
 • Innføring i logistikk
 • Samfunn og samferdsel
 • Lean: ledelse og filosofi
 • Produksjon og servicelogistikk
 • Supply Chain Management
 • Innkjøp/salg og forhandlinger
 • Spedisjon
 • Strategisk forretningsutvikling
 • Hovedprosjekt

Du lærer om mer effektive og lønnsomme innkjøp, optimalisering av intern verdikjede, integrering av kunder og leverandører i verdikjeden. Innføring i Lean-filosofi og ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) er andre viktige temaer.

Studiet har både ­teoretisk og praktisk tilnærming gjennom forelesninger, tverrfaglige gruppeoppgaver og tverrfaglige prosjekter. Fagskolen samarbeider tett med næringslivet, og lokale bedrifter bidrar med både forelesere og problemstillinger.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Du er kvalifisert til lederstillinger på mellomledernivå innen logistikk i privat og offentlig sektor.

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 120 studiepoeng, hvorav 20 studiepoeng gjennomføres pr semester (40 studiepoeng pr år). Studentene møter en dag i uken ved fagskolen Innlandets lokaler på Campus Kallerud/Gjøvik, gjennom hele studiet. Det er også noe undervisning og veiledning via Teams og læringsplattformen Canvas. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i statens lånekasse. Studiet er tilpasset de som er i full jobb

Alle utdanninger innen