Nøkkelinformasjon

Logo
Logo

Studiested

Lillestrøm

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

75.600 som fordeles på to semestre, i tillegg kommer semesteravgift.

Studieform

Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-35

Om studiet

Dette studiet er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor logistikk. Etter studiet skal du ha kunnskap om ulike sider ved logistikk og sentrale temaer som verdi- og forsyningskjeder, vareflyt, Supply Chain Management.

Dette studiet er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor logistikk. Etter studiet skal du ha kunnskap om ulike sider ved logistikk og sentrale temaer som verdi- og forsyningskjeder, vareflyt, Supply Chain Management.

Du lærer også om lover og regler som er relevant for bransjen og får en grunnleggende forståelse om bedriftsøkonomisk teorier og digitaliseringsprosesser.

Undervisningsopplegg

Inntil to undervisningsdager per uke med oppmøte på studiestedet. I tillegg til forelesningene skal du benytte digitale læringsressurser (podcaster, forelesningsfilmer og så videre) som forberedelse til samlingene.

Opptakskrav

Karrieremuligheter

Etter fullført utdanningen kan du jobbe som logistikkoordinator eller Supply Chain Management.

Tilleggsinformasjon

Digital undervisning og fysisk i klasserom i Lillestrøm.Samlet studieavgift kr. 12 000 som inkluderer semesteravgiften. Studieavgiften fordeles på fire semestre.

Alle utdanninger innen