Nøkkelinformasjon

Logo NKI Nettstudier
Logo NKI Nettstudier

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Kostnader

46100

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Drømmer du om en karriere som logistikkleder? Eller har du arbeidserfaring men ønsker å formalisere kompetansen din? Logistikkfagskolen gir deg kunnskapen du trenger for å kunne jobbe innen logistikk og ledelse. Dette er en næring i kontinuerlig vekst, med store arbeidsmuligheter.

Med fagskole logistikk får du bred kunnskap om logistikk innen fagområdene innkjøp, sirkulærøkonomi, bærekraftig utvikling, avfallshåndtering og digitalkompetanse, samt praktisk erfaring med relevante styringsverktøy som Tripletex. Dette er nyttige verktøy og arbeidsmetoder for et yrke innenfor logistikk med mange spennende arbeidsoppgaver. Hovedmålet er å utdanne logistikkarbeidere for lager og terminal.

Logistikk nettstudie gir deg som er logistikk- eller lagermedarbeider nødvendig kunnskap og kompetanse for å utføre eget arbeid på en profesjonell måte. Du lærer hvordan du kan samarbeide godt, veilede og lede andre slik at virksomhetens resultater og målsetninger oppnås på best mulig måte.

Logistikkfaget har utviklet seg mot en stadig større bevissthet om betydningen av helhetlig planlegging, transparens og samarbeid over hele verdikjeden. Bedrifter som skal ha en fremtid må ha en gjennomgripende strategi for bærekraft, være stadig på jakt etter nye smartere og mer miljøvennlige løsninger og inngå som aktører i en stadig mer sirkulær økonomi. 

Utdanningen er utarbeidet i samarbeid med blandt annet Asko, Høiax, Ikea og Forlagssentralen.

Dette får du

 • Kunnskap innen Supply Chain Management
 • Innføring i bærekraftig drift 
 • Bli kjent med grønn logistikk og sirkulærøkonomi
 • Økt kompetanse innen økonomi og personalledelse
 • Få oppdatert digital kompetanse 
 • Fokus på dagens og morgendagens utfordringer

Undervisningsopplegg

Dette studiet tilbys som nettstudie med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Opptakskrav

Formalkompetanse

Reglene for opptak til utdanningen følger bestemmelsene i lov om fagskoleutdanning.

Opptaksgrunnlaget er:

Kvalifiserte søkere blir tatt opp i den rekkefølge de melder seg.

Realkompetansevurdering

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene, kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Ta kontakt med en våre studierådgivere for mer informasjon. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk VG2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

Karrieremuligheter

Kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen du tilegner deg åpner for flere arbeidsmuligheter på arbeidsledernivå i produksjons-, grossist- eller transport/logistikkbedrifter.

Du utvikler deg til å være en selvstendig medarbeider som kan jobbe individuelt og i team. Utdanningen skal fokusere på å gi kandidatene trygghet innenfor sitt fagfelt.

Etter fullført utdanning kan du jobbe som:

 • befrakter
 • lageransvarlig
 • logistiker
 • logistikk-koordinator/koordinator logistikk
 • innkjøper
 • terminal- /arbeidsleder
 • trafikkleder
 • transportbestiller
 • produksjonsplanlegger
 • rådgiver logistikk
 • mfl.

Kvalifikasjon/tittel

Logistikkfagskolen- arbeidsleder logistikk

Alle utdanninger innen