Nøkkelinformasjon

Fagretning teknologi- og industrifag (tidligere TIP - teknikk og industriell produksjon) gir kunnskaper om alt fra stort, tungt roterende maskineri til avanserte styringssystemer enten disse er basert på hydraulikk eller elektronikk.

Gjennom utdanningene får du kjennskap og forståelse for ulike bransjestandarder, og god innsikt i de internasjonale standarder og sertifiseringsprosedyrer på områder som spenner fra håndfaste teknologikrav til næringsetikk. Kunnskaper om kvalitetssikring, økonomi og administrasjon vil gi deg innsikt i bedriftens plass i samfunnet.

Utdanningene er i tråd med de krav myndighetene setter til enhver tid, både når det gjelder vurdering av lovpålagte krav som for eksempel gjennom arbeidsmiljøloven og HMS-forskrifter, og at grunnlaget for varige, lønnsomme arbeidsplasser kan sikres. 

Fagretningen teknologi- og industrifag omfatter blant annet fordypningene:

Utdanninger

Viser 32 utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, kompositt- og plastbearbeding, toårig (558306)
 • Fagskoleutdanning, kompositt og polymer, toårig (558305)
 • Fagskoleutdanning, møbel og innredning, toårig (558303)
 • Fagskoleutdanning, industriell digitalisering (tidligere mekanisk automatisering), toårig (555903)
 • Fagskoleutdanning, robotteknologi og digital produksjon for industrien, toårig (555901)
 • Fagskoleutdanning, fagtekniker – hydraulikk, 9 måneder (555227)
 • Fagskoleutdanning, sveiseteknikk, toårig (555224)
 • Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift, toårig (555223)
 • Fagskoleutdanning, maskinteknikk med ISO-fag, toårig (555222)
 • Fagskoleutdanning, maskinteknikk, toårig (555221)
 • Fagskoleutdanning, bilteknikk, toårig (555219)
 • Fagskoleutdanning, industriell digitalisering, toårig (555135)
 • Fagskoleutdanning, energi- og varmepumpeteknikk, ettårig (555126)
 • Fagskoleutdanning, mekatronikk, toårig (555124)
 • Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig (555121)
 • Fagskoleutdanning, håndtering av farlig avfall og miljøgifter, halvårig (551404)
 • Fagskoleutdanning, møbel og innredning (558302)
 • Fagskoleutdanning, treindustri, halvårig (558304)
 • Produksjon av tre, papir, plast og glass, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (558399)
 • Teknisk fagskole, driftslinje med fagretning for møbel- og treindustri (558301)