Nøkkelinformasjon

Logo
Logo

Studiested

Bergen
Bodø
Oslo
Trondheim
Sandefjord
Stavanger
Ålesund
Drammen
Lillestrøm

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Semesteravgift på kr. 900 og studieavgift på kr. 3100 pr. semester.

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Trondheim, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Trondheim

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-28

Sandefjord, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Sandefjord

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-29

Oslo, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Oslo

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-33

Bergen, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Bergen

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-36

Bodø, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Bodø

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-37

Stavanger, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Stavanger

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-73

Ålesund, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Ålesund

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-74

Om studiet

Logistikk handler om å styre varestrømmer mest mulig effektivt og rasjonelt. Logistikkoordinator er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor logistikkarbeid som kan benyttes innen handels-, produksjons- og transportbedrifter, så vel som tjenesteytende næringer, som for eksempel helsevesenet.

Dette studiet er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor logistikk. Etter studiet skal du ha kunnskap om ulike sider ved logistikk og sentrale temaer som verdi- og forsyningskjeder, vareflyt, Supply Chain Management.

Du lærer også om lover og regler som er relevant for bransjen og får en grunnleggende forståelse om bedriftsøkonomisk teorier og digitaliseringsprosesser.

Undervisningsopplegg

  • Studiet gjennomføres på deltid over to år
  • Undervisningsmetoden som blir brukt er omvendt undervisning
  • Det er nettseminarer ca. to kveld per uke
  • Det gjennomføres en til to seminarer med fysisk oppmøte på studiestedet per semester
  • Det er avsluttende eksamen etter hvert fag

Opptakskrav

Du må oppfylle et av disse opptakskravene for å være kvalifisert for utdanningen:

Opptaksinformasjon

Studieplass søker du via Samordna opptak.

Ved opptak på grunnlag av realkompetanse må du kunne dokumentere kunnskap og ferdigheter tilsvarende det formelle opptakskravet. Søker du på bakgrunn av realkompetanse må du minimum fylle 23 år i opptaksåret.

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner på nivå 4 i NKR. De faglige kvalifikasjonene må tilsvare kvalifikasjonene i utdanningsprogrammet for videregående opplæring som kreves for opptak til denne utdanningen. I tillegg må det dokumentere kunnskaper i norsk lunnskaper på B2 nivå

Karrieremuligheter

Etter fullført utdanningen kan du jobbe som logistikkoordinator eller Supply Chain Management.

Alle utdanninger innen