Nøkkelinformasjon

Studiested

Bergen
Bodø
Lillestrøm
Oslo
Trondheim
Sandefjord
Stavanger
Ålesund

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Velg alternativ

Logistikkoordinator, Trondheim, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Trondheim

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-28

Logistikkoordinator, Sandefjord, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Sandefjord

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-29

Logistikkoordinator, Oslo, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Oslo

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-33

Logistikkoordinator, Lillestrøm, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Lillestrøm

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-35

Logistikkoordinator, Bergen, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Bergen

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-36

Logistikkoordinator, Bodø, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Bodø

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-37

Logistikkoordinator, Stavanger, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Stavanger

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-73

Logistikkoordinator, Ålesund, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Ålesund

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-74

Om studiet

Dette studiet er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor logistikk. Etter studiet skal du ha kunnskap om ulike sider ved logistikk og sentrale temaer som verdi- og forsyningskjeder, vareflyt, Supply Chain Management.

Du lærer også om lover og regler som er relevant for bransjen og får en grunnleggende forståelse om bedriftsøkonomisk teorier og digitaliseringsprosesser.

Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Alle utdanninger innen