Nøkkelinformasjon

Logo
Logo

Studiested

Bergen
Bodø
Oslo
Trondheim
Sandefjord
Stavanger
Ålesund
Drammen

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Studieavgift kr. 11.200 som fordeles på fire semestre, i tillegg kommer semesteravgift.

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Trondheim, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Trondheim

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-28

Sandefjord, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Sandefjord

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-29

Oslo, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Oslo

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-33

Bergen, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Bergen

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-36

Bodø, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Bodø

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-37

Stavanger, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Stavanger

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-73

Ålesund, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-ØKA-LOK0001

Studiested

Ålesund

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20420-74

Om studiet

Dette studiet er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor logistikk. Etter studiet skal du ha kunnskap om ulike sider ved logistikk og sentrale temaer som verdi- og forsyningskjeder, vareflyt, Supply Chain Management.

Dette studiet er en grunnleggende fagskoleutdanning innenfor logistikk. Etter studiet skal du ha kunnskap om ulike sider ved logistikk og sentrale temaer som verdi- og forsyningskjeder, vareflyt, Supply Chain Management.

Du lærer også om lover og regler som er relevant for bransjen og får en grunnleggende forståelse om bedriftsøkonomisk teorier og digitaliseringsprosesser.

Undervisningsopplegg

Inntil to undervisningskvelder per uke. En til to fysisk samling på studiested per semester. I tillegg til forelesningene skal du benytte digitale læringsressurser (podcaster, forelesningsfilmer og så videre) som forberedelse til samlingene.

Dette studiet er fullt mulig å kombinere med jobb.

Opptakskrav

Karrieremuligheter

Etter fullført utdanningen kan du jobbe som logistikkoordinator eller Supply Chain Management.

Alle utdanninger innen