Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Kostnader

33000

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Dette er en solid og praktisk utdanning som kvalifiserer deg til å bli førstelinjeleder eller mellomleder innen både privat og offentlig sektor. Arbeidslederskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir deg 30 fagskolepoeng.

Mange ledere og mellomledere er meget dyktige i faget sitt, men mangler teoretisk utdanning innen ledelse. Arbeidslederskolen passer både for deg som ønsker jobb som mellomleder, og deg som trenger å oppdatere og formalisere din kunnskap innen ledelse.

Gjennom Arbeidslederskolen lærer du om lederens rolle og ansvarsområder, former for lederskap, personaladministrasjon og organisasjonsutvikling. Utdanningen gir deg også kunnskap om hvordan psykologiske og sosiale faktorer påvirker kommunikasjon mellom medarbeidere og ledere. Du lærer å håndtere skriftlig og muntlig kommunikasjon i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter.

Arbeidslederskolen baserer seg på praktiske og relevante situasjoner fra arbeidslivet og gir deg den kompetansen du trenger for å mestre kravene som settes til en moderne leder. Et grunnleggende kurs i økonomi og regnskapsforståelse inngår som en viktig del av studium.

Opptakskrav: Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

 

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning. Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

 • Kunnskaper om begreper, prosesser og verktøy innen økonomistyring og ledelse på et operativt nivå
 • Kunnskaper innen relevante regler og lovverk innen personal -og økonomiområdet
 • Kunnskaper om hvordan man kan oppdatere yrkesfaglig kunnskap innen ledelse
 • Kunne oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen ledelse
 • Forstå arbeidslederens rolle generelt og betydningen av et godt psykososialt arbeidsmiljø spesielt i et samfunns –og verdiskapningsperspektiv

Ferdigheter:

 • Kunne anvende faglig kunnskap om ledelse og økonomi på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Ferdigheter i å gjennomføre økonomisk analyse og anvende metoder for budsjettering og lønnsomhetskontroll
 • Kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en ledelses –og økonomistyringsrelatert problemstilling
 • Ferdigheter i å kartlegge, analysere og videreutvikle organisering av arbeidsstedet/ området og foreslå og lede gjennomføring av tiltak

Generell kompetanse:

 • Forståelse for yrkes –og bransjeetiske prinsipper innen å lede mennesker som gir av seg selv gjennom å yte service internt og eksternt
 • Utviklet en etisk grunnholdning basert på regel –og lovverk i utøvelse av ledelse
 • Kan anvende kunnskap og ferdigheter på et bredt spekter av økonomiske problemstillinger etter utvalgte målgruppers behov
 • Bygge relasjoner til egne medarbeidere, øvrige medarbeidere og eksterne målgrupper
 • Utvikle arbeidsmetoder for organisering av arbeidsplass/ sted og arbeidsmetoder for økonomistyring og løpende lønnsomhetskontroll

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Karrieremuligheter

Med Arbeidslederskolen kvalifiserer du deg til arbeid som førstelinjeleder eller mellomleder i bedrifter både innenfor privat og offentlig sektor.

Kvalifikasjon/tittel

Arbeiderlederskolen

Alle utdanninger innen