Nøkkelinformasjon

Logo Vea
Logo Vea

Studiested

Olavsgård
Bergen

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Kostnader

19500

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Velg alternativ

Stavanger, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

2

Opptakskrav

F-TEK-ALE0001

Studiested

Stavanger

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20405-25

Skjetten, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

2

Opptakskrav

F-TEK-ALE0001

Studiested

Skjetten

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20405-26

Om studiet

Anleggsledelse er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som har behov for kompetanse innenfor utøvelse av faglig ledelse på ulike anlegg.

Utdanningen kvalifiserer for å kunne arbeide som anleggsleder. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen administrasjon av anleggsprosjekter gjennom planlegging og koordinering av arbeidsprosesser, kontraktsoppfølging, kvalitetssikring, HMS-arbeid og personalledelse.

Bransjens krav til effektivitet, økt fokus på bærekraft og den digitale utviklingen i samfunnet generelt påvirker arbeidshverdagen til både bas, formann og anleggsledere.

Studiet bygger på- og erstatter MEFs mellomlederskole som har vært gjennomført og utviklet gjennom mange år. Anleggsledelse på 30 studiepoeng, gir formell kompetanse med vitnemål når studiet er bestått.

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Anleggsledelse er et selvstendig studium, men kan også tas som en del av Ledelse i maskinentreprenørfaget (90 studiepoeng).

Faglig innhold

 • Byggesak for anlegg
 • Faglig ledelse og anleggsdrift
 • Bærekraftig anleggsledelse

Undervisningsopplegg

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Anleggsledelse er et selvstendig studium, men kan også tas som en del av Ledelse i maskinentreprenørfaget (90 studiepoeng).

Faglig innhold

 • Byggesak for anlegg
 • Faglig ledelse og anleggsdrift
 • Bærekraftig anleggsledelse

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger og studiested

Studiet er organisert med seks stedbaserte samlinger à fire dager, hver på åtte timer. Studiested for kommende år:

 • 2024/2025 Bergen og Skjetten
 • 2025/2026 Hell og Skjetten
 • 2026/2027 Kristiansand (eller Stavanger) og Skjetten

  For eksakt samlingsplan, sjekk skolens hjemmeside.

Opptakskrav

 

Ett av følgende fagbrev:

– eller tilsvarende realkompetanse.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Opptaksinformasjon

Innsøkning via: www.samordnaopptak.no

Her skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

 • Fagbrev
 • Karaktergrunnlag
 • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Karrieremuligheter

Målet med studiet er å gi deg som anleggsleder verktøy og kompetanse til å være mellomleder i anleggsprosjekter og ivareta bransjens krav til effektivitet, økt fokus på bærekraft og den digitale utviklingen.

Alle utdanninger innen