Nøkkelinformasjon

logo
logo

Studiested

Asker

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-EST-VIS0004

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20577-1

Om studiet

Asker Kunstfagskole tilbyr toårig høyere utdanning i visuelle kunstfag, og utdanningen passer for deg som ønsker å arbeide med kreative fag. Fullført fagutdanning ved Asker Kunstfagskole gir de beste forutsetninger for å kunne etablere seg som kunstner eller kurator, eller ta videre høyere utdanning innenfor visuell kunst, arkitektur og design. Utdanningen gir også god mulighet for å utforske sine egne kreative ideer og evner.

Studentene får en innføring og fordypning i grunnleggende kunstneriske teknikker og prosesser, men også et innblikk i hva det vil si å virke som kunstner i dag. I undervisningen knyttes kunsthistorie og samtidskunst sammen, og studentene arbeider både med egne kunstprosjekter individuelt og med fellesprosjekter i samarbeid med medstudenter. Faglærerne som underviser på skolen, er aktive billedkunstnere og har pedagogisk erfaring i tillegg til kunstfaglig teoretisk innsikt. Det blir lagt vekt på gode faglige diskusjoner og refleksjoner gjennom hele studieløpet.

Undervisningen foregår i romslige arbeidsrom og velutstyrte verksteder som kan brukes fritt av studentene også utenom undervisningstiden. Miljøet på skolen er kreativt, skapende og godt, og studentene motiverer og inspirerer hverandre. 

Se informasjon om søknad om studieplass og opptaksprøve  på vår nettside: http://www.askerkunstfagskole.no/soknad 

 

 

Undervisningsopplegg

Studiet gir en bred innføring i kunstfaglige teknikker, materialer og metoder, som så danner grunnlag for utforskning og utvikling av eget kunstuttrykk. Praktisk arbeid under veiledning av faglærer er en viktig og sentral del av studiet. Det praktiske arbeidet forsterkes videre gjennom refleksjon, kunstteori og samtaler med faglærer og medstudenter. Det oppfordres til utprøving og eksperimentering, og målet er at studentene skal utvikle og utfordre seg selv, sin personlige kunstforståelse og sitt eget kunstuttrykk. Fagene er delt inn i åtte fagområder som varer i perioder fra én til tre uker: tegning, form, grafikk, farge, kamera- og tidsbasert kunst, fordypning, profesjonalisering og kunsthistorie. Skolens fast ansatte faglærere rullerer på å undervise. Jevnlig gjennom hele studiet engasjeres  også en rekke eksterne kunstnere som underviser i sine spesialfelt.

Les mer om studiet ved Asker Kunstfagskole på våre nettsider.

 

Opptakskrav

Utdanningen har opptaksprøve.

Tilleggsinformasjon

Informasjon om opptaksprøve, studiets innhold, studieturer, studieavgift m.m. finnes på skolens nettside (askerkunstfagskole.no). Utdanningen er godkjent for støtte fra Lånekassen. Søknad om innpass og opptak til 2. år rettes direkte til skolen.

Alle utdanninger innen