Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Oslo

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

24.200 kr per semester (prisen er for skoleåret 2024-2025)

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-EST-VIS0001

Antall studieplasser

75

Søknadskode (SO)

20402-1

Om studiet

Einar Granum Kunstfagskole tilbyr en toårig yrkesfaglig utdanning i visuelle kunstfag som gir 120 studiepoeng og graden "høyere fagskolegrad i visuelle kunstfag". Første studieår gir en bred innføring i ulike kunstfaglige teknikker og uttrykk. Andre studieår velger studentene emner innen tegning, maleri eller tredimensjonal form å fordype seg i. I tillegg undervises det i kunsthistorie og profesjonalisering.

Gjennom praktiske utprøvinger og tett individuell oppfølging, bli studentene våre stimulert til å utforske og reflektere over det kunstfaglige feltet - til å finne sitt eget uttrykk. Klassiske ferdigheter i tegning, farge, form og bevissthet på valg av teknikker og materialbruk står sentralt. Det undervises også i praksisbasert kunsthistorie begge år.

Skolen ble etablert i 1970, og er i dag landets største kunstfagskole. Utdanningstilbudet er kvalifisert til full støtte hos Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). Skolen er tilknyttet Studentsamskipnaden SiO

Studiekostnader for 2024-2025 vil bli på kr. 24.200 per semester. Det må i tillegg beregnes en liten egenandel per år i forbindelse med studietur.

Administrasjonsgebyret for 2024-25 vil bli på kr. 2500 og refunderes ikke ved eventuell avmelding av studieplass.

Les mer om studiet her: granum-kunstfagskole.no/studier

Undervisningsopplegg

Første studieår gir en bred innføring i ulike kunstfaglige teknikker og uttrykk, som utvikles i samspill mellom praktisk utprøving, noe teori og mye individuell veiledning.

I begynnelsen av andre studieår blir hver student tildelt en hovedveileder som følger den individuelle utviklingen frem mot og gjennom et selvstendig kunstfaglig prosjekt. Studentene velger emner innen tegning, maleri eller tredimensjonal form, og utarbeider egen portfolio, med kurs i fotodokumentasjon og tekstproduksjon. Studentene får også tildelt en egen søknadsveileder som veileder i å styrke portfolien og som følger studenten gjennom høstsemesteret og mot søknadsfrister til videre kunstfaglige studier.

Studiet avsluttes med at det selvstendige prosjektet blir vurdert av ekstern sensor og presenteres på Vårutstillingen.

Det er undervisning og veiledning med lærer til stede hver dag fra kl. 9 til 15. Det er forventet at studentene jobber videre på egenhånd, derfor har de tilgang til skolen utover kvelden og i helgene.

Lærerne våre er aktivt utøvende billedkunstnere, formidlere og pedagoger. De har bred kompetanse innen det visuelle kunstfeltet og spesielt inne de tre fordypningene tegning, maleri og tredimensjonal kunst. I tillegg til den faste fagstaben, møter studentene hvert år en rekke gjestelærere fra kunst-, design-, illustrasjons- og arkitekturfeltet.

Les mer om våre lærer og gjestelærere her: granum-kunstfagskole.no/om/ansatte

 

Opptakskrav

Opptak til Einar Granum Kunstfagskole skjer på grunnlag av innsendt opptaksprøve. Søker har fullført videregående opplæring eller realkompetanse. Kunstfagskolene kan ta inn søkere med realkompetanse, fra det året du fyller 19 år. Realkompetanse vurderes på grunnlag av dine innsendte arbeider i opptaksprøven.

Du finner opptaksprøven og informasjon om opptakskrav på skolens hjemmeside: granum-kunstfagskole.no/soknad

Har du spørsmål om opptaksprøven eller vil bli bedre kjent med skolen vår, er det bare å ta kontakt på inntak@granum-kunstfagskole.no

Du kan bli bedre kjent med skolen vår ved å besøke gratis, åpne arrangementer gjennom hele året: Kveldskroki på Granum, Kunstdykk på GranumGranumfestivalen og studentutstillinger på Galleri GRANUM. (Klikk på lenkene)

Du kan også følge vår instagramkonto @granumkunstfagskole og YouTube-kanalen vår Einar Granum Kunstfagskole - YouTube (klikk på lenkene), for å bli bedre kjent med studiehverdagen.

Velkommen til Granum!

Opptaksinformasjon

Einar Granum kunstfagskole er med i samordna opptak til fagskoler. Portalen åpner 1. februar og søknadsfristen for 2024 er 15. april.

Du finner opptaksprøven og informasjon om opptakskrav på skolens hjemmeside: granum-kunstfagskole.no/soknad

Karrieremuligheter

Utdanningen ved Einar Granum Kunstfagskole gir grunnlag for videre selvstendig arbeid innen det visuelle kunstfeltet, og videre studier innen arkitektur, billedkunst, design, illustrasjon, kunstfag og visuell kommunikasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Høyere fagskolegrad i visuelle kunstfag

Tilleggsinformasjon

Informasjon om studiets faglige innhold, studieturer mm. finnes på skolens nettsider (lenke under). Skolen er godkjent for støtte fra Lånekassen, og tilknyttet Studentsamskipnaden SiO som blant annet tilbyr studentboliger. Henvendelser om innpass direkte til 2. år rettes til skolen.

Alle utdanninger innen