Visuelle kunstfag favoritt ikon

Fagskole
Toårig kunstfagskole innen visuelle kunstfag.

Varighet

2 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Kunstskolen i Bergen gir fagskoleutdanning i visuelle kunstfag.

Formålet er å gi studentene utdanning innen visuelle fagområder som med praktisk undervisning stimulerer til kreativ tenkning. Studentene opparbeider seg kunnskap og erfaringer gjennom prosess og utprøving med et bredt spekter av materialer og innfallsvinkler. Utdanningen klargjør studentene til en selvstendig kunstnerisk virksomhet. Studie kan også fungere som en plattform for høyere utdanning innen billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur, mediefag, og design.

Se skolens nettside for informasjon om kostnader knyttet til studiet. 

Undervisningsopplegg

 
Undervisningen er hovedsaklig rettet mot læring gjennom praktisk jobbing. Det er 2 timer forelesning i uken med fokus på samtidskunst. Vi benytter oss av tegning, maling og arbeid med skulptur/ 3-dim som verktøy for å lære å se og vurdere, trene på utholdenhet og konsentrasjon, m.m. Vi er opptat av at læringen skjer i arbeidsprosessen.
 
I undervisningen fokuseres det på tverrfaglig overførbare begrep. Studentene venner seg til å overføre erfaringer fra en arbeidsperiode til en annen, og utvikler en fleksibel og konstruktivt visuell ferdighet.
 
Det første studieåret ved KiB skal gi studentene kunnskap basert på deres egne opplevelser og erfaringer. Her står studentens læringsprosess i fokus, med et stramt strukturert undervisningsopplegg der studentene jobber individuelt og i grupper.
På det andre studieåret står arbeidsprosessen i fokus. Her trenes studentene i å bruke kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av det første året og erfaringene de nå har gjort seg.

 

Opptakskrav

 Det generelle opptakskravet er fullført og bestått videregående opplæring. I tillegg er det en fagkompetansevurdering ( opptaksprøve). Søkere som ikke har fullført videregående opplæring og som er 19 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering og opptaksrøve (kvote på 30% av studietilbudene).

Opptaksinformasjon

Opptak til skolens første år gjøres på grunnlag av en totrinns opptaksprøve. Søknadsfrist er 15. mai hvert år. Har du spørsmål, ta kontakt med skolen på tlf: 55 38 00 50, eller per e-post på kib [at] kib [dot] no.                                           

Karrieremuligheter

Utdanningen klargjør studentene til en selvstendig kunstnerisk virksomhet. Studie kan også fungere som en plattform for høyere utdanning innen billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur, mediefag, og design.