Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Kostnader

43.000,- per skoleår

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Toårig kunstfagskole innen visuelle kunstfag.

Kunstskolen i Bergen gir fagskoleutdanning i visuelle kunstfag.

Formålet er å gi studentene utdanning innen visuelle fagområder som med praktisk undervisning stimulerer til kreativ tenkning. Studentene opparbeider seg kunnskap og erfaringer gjennom prosess og utprøving med et bredt spekter av materialer og innfallsvinkler. Utdanningen klargjør studentene til en selvstendig kunstnerisk virksomhet. Studie kan også fungere som en plattform for høyere utdanning innen billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur, mediefag, og design.

KiB er ikke med i samordna opptak, så du må bruke søknadskjema på skolens nettside:

Søknadskjema og informasjon

 

Undervisningsopplegg

Undervisningen er hovedsaklig rettet mot læring gjennom praktisk jobbing. Det er 2 timer forelesning i uken med fokus på samtidskunst. Vi benytter oss av tegning, maling og arbeid med skulptur/ 3-dim som verktøy for å lære å se og vurdere, trene på utholdenhet og konsentrasjon, m.m. Vi er opptat av at læringen skjer i arbeidsprosessen.

I undervisningen fokuseres det på tverrfaglig overførbare begrep. Studentene venner seg til å overføre erfaringer fra en arbeidsperiode til en annen, og utvikler en fleksibel og konstruktivt visuell ferdighet.

Det første studieåret ved KiB skal gi studentene kunnskap basert på deres egne opplevelser og erfaringer. Her står studentens læringsprosess i fokus, med et stramt strukturert undervisningsopplegg der studentene jobber individuelt og i grupper.

På det andre studieåret står arbeidsprosessen i fokus. Her trenes studentene i å bruke kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av det første året og erfaringene de nå har gjort seg.

Opptakskrav

Formelt opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring, eller tilsvarende realkompetanse, det vil si nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Alle søkere må  bestå fagkompetansevurdering i form av opptaksprøve.

Søkere uten fullført og bestått videregående:

Kunstskolen i Bergen kan ta opp et begrenset antall søkere som fyller 19 år i opptaksåret og som ikke har fullført og bestått videregående opplæring. Dette gjøres på grunnlag av godkjent og bestått opptaksprøve. Antallet søkere som kan tas opp reguleres av en kvote fastsatt i § 8 i fagskoleforskriften.

Undervisningen foregår på norsk. Søkere fra land utenfor Norden som ikke har norsk som morsmål må dokumentere norskunnskaper på minimum nivå B1

Les mer om opptak på KiB sine nettsider.

Opptaksinformasjon

Opptak til skolens første år gjøres på grunnlag av en totrinns opptaksprøve. Søknadsfrist er 15. april hvert år. Har du spørsmål, ta kontakt med skolen på tlf: 55 38 00 50, eller per e-post på kib@kib.no.

 

Karrieremuligheter

Utdanningen klargjør studentene til en selvstendig kunstnerisk virksomhet. Studie kan også fungere som en plattform for høyere utdanning innen billedkunst, kunsthåndverk, arkitektur, mediefag, og design.

Alle utdanninger innen