Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Er du sykepleier og ønsker å jobbe med barn og unge? Med spesialisering i helsesykepleie jobber du primært helsefremmende og forebyggende med barn, unge og familiene deres. En helsesykepleier arbeider hovedsaklig innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten og ved helsestasjon for ungdom. 

Hvorfor studere master i helsesykepleie? 

Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Master i helsesykepleie er praksisnær og forskningsbasert, og skal møte samfunnets krav om likeverdige og kunnskapsbaserte tjenester. Utdanningen har som mål å utdanne helsesykepleiere som kan bidra til en bærekraftig utvikling av helsetjenesten i takt med globale, demografiske, sosiale, miljømessige og teknologiske endringer.

Du kan studere helsesykepleie ved campus Bergen. 

I studiet lærer du

  • om helsefremmende og forebyggende arbeid på individ-, gruppe- og befolkningsnivå
  • om veiledning og undervisning
  • å gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger i komplekse situasjoner
  • hvordan du kan være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling

Fullført helsesykepleierutdanning på 120 studiepoeng (2 år på heltid) gir mastergrad i helsesykepleie og kvalifiserer for arbeid som helsesykepleier. Dersom du avslutter studiet etter 90 studiepoeng (1,5 år), har du fullført videreutdanning i helsesykepleie og kvalifiserer også til arbeid som helsesykepleier.

Studiets oppbygging

Praksis

Det inngår 10 uker praksisstudier (til sammen 15 studiepoeng) innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Praksisstudiet er fordelt på fire uker i 2. semester (7,5 studiepoeng) og seks uker i 3. semester (7,5 studiepoeng).

Det er 30 timer per uke, og det kreves 90% tilstedeværelse. Gjennom praksisstudiet vil du får varierte erfaringer i arbeid med ulike aldersgrupper, målgrupper og problemstillinger. Vi har primært praksisplasser i Bergen og Vestland fylke, og Høgskulen på Vestlandet tildeler praksisplasser til studentene. 

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert ved campus Bergen. 

Er du allerede helsesykepleier og vil ta master?

Har du allerede en videreutdanning i helsesykepleie og vil bygge på til en mastergrad, tar du enten 60 studiepoeng på deltid over 1,5 år, eller 30 studiepoeng på deltid over 1 år, basert på følgende:

Har du videreutdanning som helsesykepleier fra før, skal du ikke i praksis. 
Opptak til påbygg er betinget av kapasitet.

Utveksling

HVL har bred satsning på internasjonalisering med student- og lærerutveksling og forskningssamarbeid. I forbindelse med masteroppgaven kan studenter inkluderes i ansattes forskningsprosjekter og internasjonale samarbeidsrelasjoner.

Utdanningen er med i Nordplusnettverket Nordsne for master- og videreutdanninger innen sykepleie, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Island og Latvia.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med? 

Du blir kvalifisert for å arbeide som helsesykepleier i kommunehelsetjenesten. Helsesykepleierens oppgaver er i vesentlig grad knyttet til helsestasjon for barn i alderen 0 til 5 år, skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole og helsestasjon for ungdom.

Du kan også blant annet arbeide med migrasjonshelse, eller smittevernarbeid.

Du blir kvalifisert til å kunne veilede og undervise, og får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.