Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

14. mars 2023.

Om studiet

Helsesykepleiere møter barn, unge og deres familier. Arbeidsplassen er gjerne på helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten.

Helsesykepleie handler om å videreutvikle det sykepleiefaglige kunnskapsgrunnlaget innen folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid til barn, unge og deres familier og omsorgsgivere på befolknings-, gruppe- og individnivå.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.