Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Master i helsesykepleie gir spesialisering i forebyggende helsearbeid i kommunehelsetjenesten for og med barn, unge og deres familier, samt vitenskapelig og metodisk kompetanse til forsknings- og utviklingsarbeid på fagfeltet.

Studiets oppbygging

Helsesykepleier er en viktig del av kommunens sykepleietjeneste, og er særlig knyttet til kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Master i helsesykepleie er en fagspesifikk og klinisk rettet utdanning i avansert sykepleie, der helse blir belyst ut fra et utviklingsperspektiv med utgangspunkt i livsfasene svangerskap, spebarns-, småbarns- og ungdomstid. Studiet kvalifiserer for individ- og samfunnsrettet forebyggende helsearbeid for og med barn, unge og deres familier, samt kvalitetsutvikling, forskningsarbeid og innovasjon i fagfeltet.

Om studiet

Studiet består av obligatoriske emner og en masteroppgave. Kliniske studier innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten utgjør et av de obligatoriske emnene. Gjennom masteroppgaven kan du velge ulike temaer å fordype deg i.

Studiet er et deltidsstudium som hovedsakelig er organisert i ukesamlinger. Ettersom studentene tar 20 studiepoeng per semester, utgjør studiet 66% av et fulltidssemester på 30 studiepoeng.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie (eller tilsvarende) med karaktersnitt på minimum C i ECTS-skala, norsk autorisasjon som sykepleier og minimum ett år fulltidspraksis som sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til Utfyllende regler til master i helsesykepleie.

Politiattest
Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Ta kontakt med Det helsevitenskapelige fakultet på helsefag@uis.no for spørsmål om politiattest.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 5. februar
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 5. februar

Læringsutbytte

Studiet gir inngående kunnskaper om helsefremmende og sykdomsforebyggende strategier samt kunnskaper om lover og rammebetingelser for helsesykepleierens arbeid. Du lærer om barn, unge og familiers psykiske og fysiske utvikling og helse, samt helsesykepleierens arbeidsmetoder. Studiet legger vekt på kritisk refleksjon og bruk av vitenskapelig tenkesett og metode-utvikling innen fagområdet.

Videre studier

Fullført masterstudium gir mulighet til å søke opptak til doktorgradsstudier.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer deg for stilling som helsesykepleier, og til stilling innen helsesektoren hvor det legges vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklingsarbeid og undervisning.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i helsesykepleie