Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Er du sykepleier og ønsker å jobbe med barn og unge? Med dette samlingsbaserte studiet blir du helsesykepleier, og får en sentral rolle i arbeidet med å ta vare på deres helse.

Som helsesykepleier har man et særlig ansvar for barn og unge. Et mer helsefremmende samfunn skaper grunnlag for bedre oppvekstsvilkår, høyere kreativitet og innovasjon, og bidrar til positiv samfunnsbygging på en rekke andre områder. Det er derfor viktig å motivere og legge til rette for god helse tidlig.

Helsesykepleiere står sentralt i folkehelsearbeidet i norske kommuner. I 2019 ble tittelen endret fra helsesøster til helsesykepleier, og som helsesykepleier vil du være med å styrke det som bidrar til bedre helse, og jobbe med utfordringene som medfører helserisiko.

Undervisningen er samlingsbasert og består av sju emner (eller seks emner om du velger å avslutte med en videreutdanning etter 90 studiepoeng.) I tillegg til de fysiske samlingene på studiestedet vil det være studier i praksis. I praksisukene vil det være full uke. Det er mulig å kombinere studiet med arbeid. Det forventes at studentene er tilstede på studiestedet under samlingene.

I fjor var poenggrensen 40,97. 

Studiet har 25 plasser.

Du vil bli tatt opp på en master i helsesykepleie, men har anledning til å avslutte etter 90 studiepoeng.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad i sykepleie, autorisasjon som sykepleier og minst ett års arbeidserfaring etter autorisasjon. 

Det er krav om C i snitt fra sykepleierutdanningen.

Les mer om søknad og opptak

Attester og dokumentasjon

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon.

Deltidsstillinger regnes om til heltid av oss.

Politiattest

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Videre studier

Med denne videreutdanningen blir du helsesykepleier, og du vil være sentral i arbeidet med å ta vare på barn og unges helse. Som helsesykepleier møter du barn, unge og deres familier, og har kunnskap om helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak rettet mot individ, grupper og samfunnet.

Du kan arbeide på helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, flyktninghelsetjenesten og med miljørettet smittevern/helsevern. 

Kvalifikasjon/tittel

Master i helsesykepleie