Nøkkelinformasjon

For å bli lærer på 1. –7. trinn, må du ta en femårig grunnskolelærerutdanning for 1. –7. trinn.

Du får bred kunnskap om begynneropplæring i lesing og skriving hos barn, i tillegg til kunnskap om undervisning, klasseledelse, læringsteori og didaktikk i dine fag.

Utdanninger

Viser 32 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
1.–7. trinn grunnskolelærer | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Høgskulen på Vestlandet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer for trinn 1-7 - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning Master og høyere NLA Høgskolen
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving LÆRALT
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving LÆRALT
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Bergen Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Sogndal Master og høyere Høgskulen på Vestlandet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord Master og høyere Høgskulen på Vestlandet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Master og høyere Universitetet i Stavanger LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng) Master og høyere Høgskolen i Østfold LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 5-årig masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, samlingsbasert Master og høyere Høgskolen i Innlandet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 med steinerpedagogikk Master og høyere Steinerhøyskolen LÆRALT Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, toårig (722108)
 • Master, grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, femårig (722105)
 • Master, lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, femårig (722111)
 • Grunnskolelærerutdanning med engelsk, 1.-7. trinn, fireårig (622121)
 • Grunnskolelærerutdanning med kroppsøving, 1.-7. trinn, fireårig (622122)
 • Grunnskolelærerutdanning med mat og helse, 1.-7. trinn, fireårig (622123)
 • Grunnskolelærerutdanning med musikk, 1.-7. trinn, fireårig (622116)
 • Grunnskolelærerutdanning med naturfag, 1.-7. trinn, fireårig (622129)
 • Grunnskolelærerutdanning med RLE, 1.-7. trinn, fireårig (622124)
 • Grunnskolelærerutdanning med samfunnsfag, 1.-7. trinn, fireårig (622130)
 • Grunnskolelærerutdanning med vekt på norsk og samfunnsfag, 1.-7. trinn, fireårig (622128)
 • Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag, 1.-7. trinn, fireårig (622114)
 • Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, fireårig (622112)
 • Lærerhøgskole, treårig (622104)
 • Bachelor, Steinerhøyskolen, lærerutdanning, treårig (622110)

Relevante yrker