Nøkkelinformasjon

For å bli lærer på 1. –7. trinn, må du ta en femårig grunnskolelærerutdanning for 1. –7. trinn.

Du får bred kunnskap om begynneropplæring i lesing og skriving hos barn, i tillegg til kunnskap om undervisning, klasseledelse, læringsteori og didaktikk i dine fag.

Utdanninger

Viser 29 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
1.–7. trinn grunnskolelærer | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Høgskulen på Vestlandet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer for trinn 1-7 - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning Master og høyere NLA Høgskolen
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Oslo LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Oslo LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Bergen Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Stord LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sogndal LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Sogndal Master og høyere Høgskulen på Vestlandet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord Master og høyere Høgskulen på Vestlandet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Master og høyere Universitetet i Stavanger LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng) Master og høyere Høgskolen i Østfold LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, 5-årig masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, samlingsbasert Master og høyere Høgskolen i Innlandet LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 med steinerpedagogikk Master og høyere Steinerhøyskolen LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1.-7. med steinerpedagogikk - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet LÆRALT Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, toårig (722108)
 • Master, grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, femårig (722105)
 • Master, lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, femårig (722111)
 • Grunnskolelærerutdanning med engelsk, 1.-7. trinn, fireårig (622121)
 • Grunnskolelærerutdanning med kroppsøving, 1.-7. trinn, fireårig (622122)
 • Grunnskolelærerutdanning med mat og helse, 1.-7. trinn, fireårig (622123)
 • Grunnskolelærerutdanning med musikk, 1.-7. trinn, fireårig (622116)
 • Grunnskolelærerutdanning med naturfag, 1.-7. trinn, fireårig (622129)
 • Grunnskolelærerutdanning med RLE, 1.-7. trinn, fireårig (622124)
 • Grunnskolelærerutdanning med samfunnsfag, 1.-7. trinn, fireårig (622130)
 • Grunnskolelærerutdanning med vekt på norsk og samfunnsfag, 1.-7. trinn, fireårig (622128)
 • Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag, 1.-7. trinn, fireårig (622114)
 • Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, fireårig (622112)
 • Lærerhøgskole, treårig (622104)

Relevante yrker